Bezpečnost potravin

Koordinovaný program EU úředního dozoru nad potravinami

Vydáno: 18. 5. 2003
Autor:

Doporučení Komise ES č. 2003/10 stanovující hlavní úkoly dozorových orgánů pro r. 2003.

K hlavním úkolům, které jsou pro členské státy pro r. 2003 vytýčeny podle doporučení 2003/10 patří:
– kontrolovat správnost označování olivových olejů podle předpisů EU,
– vyšetřovat z hlediska nezávadnosti produkty rybolovu (bakteriologická bezpečnost vařených korýšů a měkkýšů, obsah histaminu v rybách rodu Scombridae, Clupeidae, Engraulidae a Coryphaenidae).
V doporučení sice není stanovena četnost odběru vzorků a inspekcí, ale členské státy by měly zajistit, aby byl zajištěn dostatečný přehled o situaci v daných oblastech.
Informace o situaci má být předána Komisi do 1. 5. 2004, a sice ve formuláři uvedeném v příloze a v doprovodné zprávě. Cílem je nejen ochrana spotřebitele před klamáním, ale především ochrana před ohrožením zdraví.
(Podrobnější údaje najdete v Potravinářských aktualitách – viz pokyny
Zeitschr. für Lebensm. Untersuch. und Fosch. (ZFL), B, 216, 2003, č. 1, s. L1–L5