Bezpečnost potravin

KONZERVÁRENSKO – POTRAVINÁŘSKÉ DNY 2004

Vydáno: 13. 4. 2004
Autor:

VŠCHT v Praze, Liko Bratislava, a.s. a SYMMA, spol s.r.o. Brno ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR pořádají XII. mez. konferenci Konzervárensko - potravinářské dny 2004. Akce se bude konat 22. - 23. 11. 2004 v Brně v hotelu Holiday Inn.

Jednání konference bude zahrnovat následující témata:

  • povinnosti výrobců z hlediska legislativy v období po vstupu ČR a SR do EU,
  • nové a tradiční technologie a technika,
  • problémy správné výrobní a hygienické praxe,
  • zkušenosti kontrolních orgánů a výrobců s již uplatňovanými legislativními požadavky,
  • výživa a potraviny.

Informace:
SYMMA spol. s r.o. Brno
Tel/fax +420 541 213 800
E-mail symma@mbox.vol.cz
http://www.symma.cz