Bezpečnost potravin

Kontroly neodhalily potraviny obsahující nepovolené genetické modifikace

Vydáno: 9. 2. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 7.2. 2011.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provedla v loňském roce rozsáhlou kontrolu zaměřenou na zjištění přítomnosti genetické modifikace v potravinách nabízených na českém trhu. Používání geneticky modifikovaných surovin je v Evropské unii možné, ale pouze v případech, kdy se jedná o modifikaci schválenou Evropskou komisí.

Celkem bylo testováno 150 vzorků potravin (surovin) odebíraných jak v tržní síti, tak také u samotných výrobců. Analýzy se zaměřily na to, zda potraviny neobsahují nepovolené genetické modifikace a zda jsou potraviny obsahující povolenou geneticky modifikovanou sóju či kukuřici označeny v souladu s platnými předpisy. V případě, že potraviny obsahují materiál, který obsahuje geneticky modifikovaný organismus (GMO), nebo je z nich vyroben, je potřeba tuto skutečnost uvést na obalu pro spotřebitele. V současné době je pro potravinářské účely v Evropské unii schváleno 35 genetických modifikací pro různé druhy plodin. Mezi ty nejčastěji používané patří kukuřice a sója.

Z tohoto důvodu se inspektoři cíleně zaměřovali především na potraviny obsahující sóju, kukuřici a také rýži, u níž není genetická modifikace povolená. V minulosti však byly v EU zaznamenány případy výskytu nepovolené genetické modifikace RICE LL 601 v rýži původem z USA a nepovolené modifikace Bt 63 v rýži původem z Číny.

Laboratorní analýzy neodhalily potraviny (suroviny), které by obsahovaly nepovolenou genetickou modifikaci nebo povolený geneticky modifikovaný materiál bez jeho deklarace na obalu. V kontrolách takto zaměřených bude SZPI i nadále pokračovat.

(Zpracovala: Petra Hoferková, oddělení komunikace, SZPI)