Bezpečnost potravin

Kontrolní dozor nad spotřebou antibiotik

Vydáno: 4. 3. 2010
Autor:

V Nizozemsku by již neměli mít veterinární lékaři možnost prodávat veterinární léčiva.

Nizozemští veterinární lékaři požadují zavedení nezávislého kontrolního dozoru nad nakládáním s antibiotiky. Jejich stavovská organizace KNMvD chce proto zřídit speciální kontrolní instituci, jejímž cílem by mělo být zredukování celkové množství antibiotik aplikovaných v chovu hospodářských zvířat a tak přispět k boji s multirezistentními baktériemi – stafylokoky. Instituce by měla analyzovat informace z lékařských předpisů na veterinární přípravky, které obdrží od lékařů. Tyto předpisy budou centrálně evidovány v databance, jejich archivace již byla zahájena.
 
Veterinární lékaři chtějí touto aktivitou přimět ministerstvo zemědělství, aby upustilo od svého plánu zakázat veterinárním lékařům prodej veterinárních léčiv, tak jak se již stalo v Dánsku. Dosud představoval prodej veterinárních přípravků významný podíl příjmů veterinárních lékařů, uvedl informační portál pigprogress.net.
 
Antibiotikagebrauch überwachen
DLG-Mitteilungen, 2010, č. 2, s. 11