Bezpečnost potravin

Kontrolám vyhovělo 85 jatek

Vydáno: 7. 9. 2001
Autor:

jatky, kontrola dovybavení na odstraňování specifického rizikového materiálu při porážce hovězího dobytka, testy na BSE, Slovensko

Na Slovensku prováděným kontrolám technologického dovybavení jatek na bezpečné odstraňování specificky rizikových materiálů při porážce hovězího dobytka a ovcí vyhovělo 85 jatek. Dalším 14 byly přiděleny náhradní termíny na dodatečné odstranění nedostatků a požadavkům nevyhovělo vůbec 14 jatek. Kontroly, které veterinární inspektoři vykonávají v rámci širších opatření proti zavlečení nákazy BSE na území SR, jsou již prakticky uzavřené. Z celkově 115 jatek zůstávají k prověření už jen dvoje. Ostatní musí z trhu porážky přežvýkavců odstoupit. Před zavedením nových veterinárních opatření do praxe na Slovensku v této oblasti působilo až 206 provozoven. Na Slovensku se do konce minulého týdne vyšetřilo na přítomnost nákazy BSE již téměř 7960 kusů hovězího dobytka, přičem všechny testy vykonávané imunochemickou metodou byly negativní. Prověřovaná jsou všechna řádně poražená zdravá zvířata ve věku nad 30 měsíců a zvířata z nutných porážek a uhynulá ve věku nad 24 měsíců. Dobytek dovezený v minulosti z dnes rizikových států s potvrzeným výskytem BSE i s jeho prvním potomstvem dovezeným v těle jalovic je prověřovaný bez ohledu na věk. Z importovaného dobytka bylo zatím na Slovensku otestovaných 305 kusů.
www.hnx.sk