Bezpečnost potravin

Kontrola zdravotní nezávadnosti

Vydáno: 27. 9. 2005
Autor:

Kontrola zdravotní nezávadnosti palačinek se zmrzlinou, ovocem a šlehačkou a zdobených koblih v Moravskoslezském kraji . MUDr. Helena Šebáková; Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

           S ohledem na oblíbenost palačinek s různými náplněmi a zdobených koblih mezi spotřebiteli byla na území Moravskoslezského kraje ve dne 15.8.2005 -15.9.2005  provedena cílená kontrola těchto komodit v zařízeních společného stravování. Kontrolní akce byla zaměřena na dodržování technologie přípravy, na skladování surovin , na dodržování teplot a lhůt pro podávání občerstvení, osobní i provozní hygienu a na stavebně technické požadavky.

  

Celkem bylo provedeno šetření ve 14  zařízeních společného stravování zejména otevřeného typu – restaurace, cukrárny, bufety  ,zároveň s kontrolou  na místě samém byl proveden i odběr 18 vzorků k laboratornímu vyšetření, které všechny vyhověly mikrobiologickým požadavkům na tento typ pokrmů .

 

    Při kontrole provozoven byla v jednom případě závada v provozní hygieně ( nedostatečný úklid provozovny) v jednom případě byly používány suroviny s prošlou dobou spotřeby, jedna provozovny neodpovídala po stavebně technické stránce a v jednom případě byla zjištěna závada ve zchlazování polotovarů.

 

             Za nedodržení požadavků  zákona a vyhlášky byly  na místě uloženy 2 blokové  pokuty  v celkové výši 1 500,- Kč.

 

              Z výsledků kontroly lze konstatovat, že přípravě tohoto druhu občerstvení je ze strany provozovatelů věnována patřičná pozornost.