Bezpečnost potravin

Kontrola potravinových alergenů v praxi

Vydáno: 19. 10. 2006
Autor:

Obsáhlý přehled o praktikách výrobců potravin v USA a jejich znalostech týkajících se potravinových alergenů.

Institut potravinářských technologů v USA (IFT) vydává elektronický časopis “Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety” (Obsáhlé přehledy z oblasti potravinářské vědy a bezpečnosti potravin). Do vydání v září 2006 (Volum 5, Issue 4) byl zařazen obsáhlý přehled na téma “Analýza a vyhodnocování postupů výroby potravin se zaměřením na hlavní alergeny”.
V září 2004 podepsal Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) pětiletý kontrakt s IFT na provedení vědeckého posouzení a analýzy problémů týkajících se zdravotní nezávadnosti potravin (food safety), bezpečnosti potravin (food security), výroby potravin a lidského zdraví. V únoru 2005 požádal FDA IFT, aby posoudil úroveň praktik používaných výrobci potravin při výrobě a značení potravin a to z hlediska alergenů, které budí obavy. Pro splnění tohoto úkolu vytvořil IFT skupinu (vědecký a technický panel) složenou z odborníků na potravinové alergeny, výrobu a značení potravin. Uvedená skupina vypracovala strukturovaný návod pro vedení diskuse se zástupci výrobců  potravin. Na základě rozsáhlého sběru dat v terénu (bylo osloveno 59 potravinářských společností vyrábějících 14 kategorií výrobků) získal IFT podklad pro vytvoření požadovaného přehledu (viz příloha). Uvedená zpráva podává informaci o úrovni implementace programu pro regulaci alergenů v USA (Allergen Control Program, ACP).

Příloha: Analysis and Evaluation of Food manufacturing Practices Used to Address Allergen Concerns [pdf, 8,2 MB]

IFT

Pozn.:
Další články v tomto vydání e-časopisu:
* Přídavek oxidu uhličitého do mléčných výrobků ke zlepšení kvality
* Mechanismy a faktory oxidace jedlých olejů