Bezpečnost potravin

Kontrola kouření ve stravovacích provozovnách

Vydáno: 12. 1. 2006
Autor:

K 1.1.2006 vstoupil v platnost nový zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, kterým se změnily i podmínky pro kouření v zařízeních stravovacích služeb.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

          
K 1.1.2006 vstoupil v platnost nový zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, kterým se změnily i podmínky pro kouření v zařízeních stravovacích služeb.
            V zařízeních společného stravování , které jsou provozovány na základě živnostenského oprávnění pro hostinskou činnost je zakázáno kouřit, pokud nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a pokud tyto prostory nejsou označeny jako prostor vyhrazený pro kouření. Zásadně se tedy mění způsob označení. V minulosti bylo nutno označit buď prostory pro nekuřáky nebo časové období po které je v zařízení prováděn výdej obědů a večeří a během kterého bylo kouření zakázáno. Nyní musí tedy provozovatel naopak zřetelně označit prostory pro kuřáky. Označení musí být zjevně viditelné .Tyto prostory určené pro kouření musí mít zajištěno dostatečné větrání v souladu s vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na zařízení společného stravování.
           Rovněž je zakázáno kouřit ve zdravotnických zařízeních včetně jejich stravovacích provozů . V zařízeních společného stravování, které jsou umístěny v budovách státních orgánů, nebo územně samosprávných celků, nebo v jiných veřejných a finančních institucích zřízených státem nebo samosprávným celkem je povinna osoba pověřená jejich řízením zajistit, aby občané byli v těchto prostorách chráněni před škodami působenými kouřením.  
          V zařízeních společného stravování lze tabákové výrobky prodávat pouze tehdy pokud jsou provozovány na základě živnosti hostinské, nebo pokud je stravovací zařízení součástí ubytovacího zařízení. Nelze tedy tabákové výrobky prodávat např. v jídelně domova důchodců, nebo v cukrárně s posezením , která je provozována jako činnost cukrářství .
           Zákon rovněž zakazuje prodej hraček či potravin, které by tvarově a vzhledově napodobovaly tabákové výrobky – např. žvýkačky v podobě cigaret.
            Kontrola dodržování výše uvedených povinností byla výše uvedeným zákonem svěřena orgánům ochrany veřejného zdraví v zařízeních stravovacích služeb a proto budou na dodržování tohoto zákona v  letošním roce zaměřeny kontroly prováděné Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
 
DATUM:                 11.1.2006
MUDr. Helena Šebáková
ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě