Bezpečnost potravin

Kontrola jakosti při výrobě cereálnich směsí a snacků

Vydáno: 10. 4. 2003
Autor:

Zařízení společnosti III Sigma je vhodné zejména k on-line měření sypné hmotnosti a vlhkosti cereálních směsí a extrudovaných snacků.

Americká společnost III Sigma, přední výrobce automatizovaných on-line systémů na monitorování měrné hmotnosti (denzity) a vlhkosti sypkých materiálů, uvedla prostřednictvím distribuční firmy APV Baker na evropský trh nově vyvinuté  zařízení Aquadens, které výrobcům cereálních směsí a snacků přinese díky dokonalé kontrole jakosti v průběhu výroby významné úspory. Systém Aquadens detektuje okamžité změny v průběhu výrobního procesu tak, že je možné provést korekce dříve než dojde k problému. Vzorky pro analýzu se odebírají kontinuálně přímo z proudu produktu. U extruzního zpracování je místo odběru vzorku zpravidla na výstupu produktu z dvoušnekového extruderu. Sypná hmotnost se měří na základě hmotnosti, vlhkost VF technikou. Měření se opakují každou minutu, takže získané údaje prakticky představují měření v reálném čase. Zařízení Aquadens je kompaktní, jednoduše kalibrovatelné, se snadnou obsluhou, které se může zpětně začlenit do existujících výrobních linek. Horní a dolní limity sypné hmotnosti a vlhkosti je možno naprogramovat s využitím existujícího PLC kontrolního systému.
Confectionery  Production, 69, 2003, č. 3, s. 26