Bezpečnost potravin

Kontrola jakosti pekařských výrobků ultrazvukem

Vydáno: 3. 3. 2005
Autor:

Multidisciplinární výzkumný tým na univerzitě v Manitobě, tvořený odborníky z ústavů potravinářských věd, fyziky, astronomie, mechaniky a potravinářského inženýrství vypracoval víceletý projet pro uplatnění technologie využívající ultrazvuk nízké intenzity. Ten se používá ke kontrole kvality pekařského zboží v celém řetězci od producentů pšenice a dodavatelů ingrediencí až po výrobce a distribut

Ultrazvuková technologie, která je mnohem častěji spojována s lékařskými úkony, se může vbrzku stát v pekárenském průmyslu běžným, relativně nenákladným nástrojem, uplatňovaným při vývoji nových výrobků, pro kontrolu jejich kvality a bezpečnosti. Multidisciplinární výzkumný tým na univerzitě v Manitobě, tvořený odborníky z ústavů potravinářských věd, fyziky, astronomie, mechaniky a potravinářského inženýrství vypracoval víceletý projet pro uplatnění technologie využívající ultrazvuk nízké intenzity, a to ve všech článcích řetězce pekařského zboží od producentů pšenice a dodavatelů ingrediencí až po výrobce a distributory potravin. Projekt, který je prvním svého druhu na světě, bude probíhat v rámci Programu partnerství ve výzkumu Výboru pro přírodní vědy a technický výzkum. Více informací po zaregistrování v Potravinářských aktualitách v článku „Kontrola jakosti pekařských výrobků ultrazvukem“  na adrese

Bakers Journal, 64, 2004, č. 10, s. 11, 41