Bezpečnost potravin

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích – zpráva ÚKZÚZ za rok 2010

Vydáno: 3. 5. 2011
Autor: MZe

Zpráva Odboru bezpečnosti krmiv a půdy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Zpráva Odboru bezpečnosti krmiv a půdy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) se týká bezpečnosti půdy v roce 2010.

Zpráva přináší přehled prací prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským – Odborem bezpečnosti krmiv a půdy ve spolupráci s Odborem zemědělské inspekce, v roce 2010 v oblasti kontroly a monitoringu cizorodých látek v zemědělské půdě a vstupech do půdy.

Jedná se o bazální monitoring zemědělských půd, monitoring vstupů do půdy, registr kontaminovaných ploch a kontrolu hnojiv, přičemž zpráva hodnotí výsledky za rok 2010, navazuje na výsledky z minulých let a pokud je to možné, hodnotí též vývoj sledovaných parametrů.

Cíle kontroly a monitoringu rizikových prvků a rizikových látek jsou formulovány v souladu s požadavky MZe a MŽP tak, aby výsledky sloužily především jako podpora pro rozhodování na všech úrovních státní správy a při přípravě návrhů a novely legislativních předpisů. Současně jsou výsledky všech oblastí sledování využívány jako zdroje dat pro vědeckovýzkumné projekty.

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích – zpráva za rok 2010 (pdf, 5 MB)

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích – zpráva za rok 2010 – dodatek

Zdroj: ÚKZÚZ