Bezpečnost potravin

Kontaminované maliny z Polska

Vydáno: 27. 9. 2005
Autor:

V Dánsku došlo od června do září 2005 po konzumaci malin z Polska k výskytu šesti kalamit infekce způsobené norovirem. Hledá se zdroj kontaminace.

Zmrazené maliny importované z Polska byly příčinou výskytu šesti vypuknutí infekce noroviru v Dánsku v období červen až září 2005. K vypuknutí infekce došlo po konzumaci potravin v komerčních stravovacích zařízeních a to po konzumaci pokrmů vyrobených ze zmrazených malin, které nebyly tepelně ošetřeny.

Prvních pět kalamit zahrnujících více než 1000 osob bylo spojeno s jednou velkou dodávkou malin do Dánska během jara 2005. Analýzou vzorků stolice u pacientů z těchto pěti případů vypuknutí infekce se ukázalo, že infekce byla způsobena řadou různých kmenů noroviru. To se vysvětluje tím, že velká dodávka malin z Polska do Dánska byla tvořena ovocem, které se pěstovalo na řadě různých menších farem v Polsku. Poslední, šestý případ nákazy, je dáván do souvislosti se zmrazenými malinami dodávanými od různých producentů v Polsku různým importérům v Dánsku. Analýza těchto dodávek malin z hlediska noroviru stále ještě probíhá.

Polské kontrolní orgány již byly požádány, aby vyšetřily zdroj kontaminace. Zda ke kontaminaci došlo z vody používané k závlahám, během sklizně malin nebo během zpracování a zmrazování.

 

eurosurveillance (23.9.2005)

 

Pozn. : Virové infekce šířící se potravinami a vodou