Bezpečnost potravin

Kontaminace ryb z volných vod – zpráva za rok 2010

Vydáno: 30. 5. 2011
Autor: MZe

Projekt sleduje zatížení ryb vybranými toxickými látkami ve významných rybářských revírech ČR.

Cílem projektu je sledovat zatížení ryb žijících ve významných rybářských revírech ČR vybranými toxickými látkami a posuzovat případná hygienická rizika pro jejich konzumenty – sportovní rybáře.

Široká rybářská veřejnost postrádá aktuální informace o hygienické kvalitě ryb z volných vod. Z naší zkušenosti víme, že sportovní rybáři mají o informace vypovídající o zdravotní nezávadnosti (respektive zdravotním riziku) ryb, které konzumují, intenzivní zájem.

Tato studie navazuje na práce provedené v roce 2006, 2007, 2008, 2009. V roce 2006 byly práce provedeny na lokalitách Labe – Svádov, Orlík, Morava; v roce 2007 na lokalitách Lipno, Žermanice, Slezská Harta, Skalka, Labe – Obříství, Labe – Pardubice, Odra – Ostrava; v roce 2008 na lokalitách údolní nádrž Slapy, údolní nádrž Hněvkovice, údolní nádrž Nechranice, údolní nádrž Mušov, údolní nádrž Těrlicko, nádrž Olešná, Ohře – Žatec; v roce 2009 na lokalitách údolní nádrž Dalešice, Vltava 20 – Kořensko, údolní nádrž Vranov, údolní nádrž Rozkoš, údolní nádrž Jesenice, údolní nádrž Větrov, Vltava 28 (P) – Vyšší Brod.

V roce 2010 byly zjišťovány koncentrace toxických kovů (Hg, Pb, Cd), perzistentních organochlorových polutantů (POPs – PCB, DDT, HCH, HCB), ve svalovině indikátorových druhů ryb v lokalitách: Lužnice 6 – Soběslav, Lužnice 10B – Majdalena, Berounka 1 – nad soutokem s Vltavou, údolní nádrž Jordán, údolní nádrž Trnávka, Otava 4 – Strakonice, Otava 7 (P) – Sušice. 

Základním předpokladem pro hodnocení zdravotních rizik plynoucích z konzumace ryb ulovených sportovními rybáři je výběr reprezentativních druhů ryb pro danou lokalitu, tzn. výběr druhů a velikostních kategorií ryb nejčastěji ulovených a následně konzumovaných z dané lokality (tzn. starší ryby). Z důvodu omezených finančních prostředků nebylo možné individuálně analyzovat různé velikostní kategorie jednotlivých druhů ryb odlovených ve sledovaných lokalitách.

Kontaminace ryb z volných vod – zpráva za rok 2010

Příloha závěrečné zprávy: č. 1 – 7