Bezpečnost potravin

Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami – situace v roce 2009

Vydáno: 23. 4. 2010
Autor:

Publikace SVS ČR. Informační bulletin č. 1/2010.

Publikace (viz příloha) byla vytvořena na základě dat z Informačního systému SVS ČR, březen 2010. Jedná se o výsledky pravidelného sledování (monitorování) reziduí a kontaminantů prováděného v souladu se směrnicí Rady 96/23/EC a 96/22/EC, rozhodnutí Komise 97/747/EC a 98/179/EC.
 
Obsah publikace:
1. Úvod
2. Krmiva
3. Potraviny živočišného původu
4. Hospodářská zvířata
5. Lovná zvěř
6. Vyšetření na radioaktivní látky (radionuklidy)
7. Vyšetření na obsah “dioxinů”
8. Závěr

Příloha: Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami – situace v roce 2009 (pdf, 12,2 MB, 172 stran)

Zdroj: SVS ČR