Bezpečnost potravin

Kontaminace nitrofurany

Vydáno: 6. 9. 2003
Autor:

Evropská Komise iniciovala Projekt FoodBRAND  s kontroly a monitorování přítomnosti reziduí metabolitů nitrofuranů v živočišných výrobcích.

Na posledním sympoziu o drůbeži v Brazílii se hovořilo o kontrolách a prevenci kontaminace drůbežích výrobků nitrofurany.
I přesto, že užívání těchto látek bylo v mnoha průmyslově vyspělých zemích zakázáno od  poloviny 90. let, jejich nelegální užívání přetrvává.
V polovině 80. minulého století se  laboratoř RIJKILT v Nizozemsku začala zabývat postupy zjišťování metabolitů nitrofuranů, způsoby  jejich rozkladu a ukládání v tkáních. Postupem HPLC (high performance liquid chromatography) se podstatně zvýšila citlivost detekce nitrofuranových metabolitů ve vepřovém a kuřecím mase a u mořských produktů exportovaných do EU z řady států v Latinské Americe a Asii.
Podle současné legislativy existují pro legální terapeutické látky maximální hladiny reziduí. U nitrofuranů, chloramfenikolu, beta agonistů a nitroimidazoly neexistují  povolené maximální hladiny reziduí a nemohou být aplikovány do krmiv pro hospodářská zvířata určená pro export do EU. Laboratoře provádějící testování vzorků musí používat postup, který stanoví chloramfenikol v koncentraci 0,3 ppb a nitrofuran v koncentraci 1,0 ppb.
Průzkum provedený v Evropě prokázal i přes jasně daný zákaz užití nitrafuranů přítomnost reziduí jejich metabolitů. Laboratoř Velké Británie v Belfastu stanovila 1% kontaminaci u 1150 vzorků kuřecích produktů dovezených z Thajska metabolity nitrofurazonu, furazolidonu a furaltadonu. U 650 vzorků drůbežího masa dovezeného z Brazílie byla detekovaná 2% kontaminace metabolitem furaltadonu. Problémy s nitrofuranovými rezidui se nevztahují jen  na Latinskou Ameriku a Asii. Nedávno testované vzorky drůbežího masa z Portugalska  vykazovaly metabolity furaltadonu.
Dozor nad dováženými produkty byl rozšířen i na další výrobky např. na vepřové maso z Portugalska, Řecka a Itálie a na mořské produkty importovaných z Indie, Bangladéše, Vietnamu, Ekvádoru, Indonésie a Malajsie. Evropská Komise iniciovala Projekt FoodBRAND  s těmito cíli:
–     standardizace analytických postupů pro stanovení reziduí nitrofuranu,
–     pro rozšíření doporučených standardů a zajištění shodných analytických postupů,
–     monitorování přítomnosti reziduí nitrofuranů ve výrobcích importovaných do EU,
– rozšíření výsledků analýzy v odborné literatuře a informovaní potravinářského průmyslu a konzumentů.
Podle odborníků je, za účelem prevence, potřeba monitorovat celý výrobní řetězec od chovatelů zvířat, přes výrobce krmiv, jatka, zpracovatele a výrobce konečného produktu.
Poult. Intern., 42, 2003, č. 9, s. 18-22