Bezpečnost potravin

Konkurenceschopnost evropského potravinářského průmyslu

Vydáno: 29. 4. 2008
Autor:

Publikace Evropské komise vydaná v roce 2007.

Evropská komise vydala v roce 2007 publikaci pod názvem “Konkurenceschopnost evropského potravinářského průmyslu 2007. Posouzení ekonomiky a zákonů” (viz příloha). Autoři publikace docházejí k tomuto závěru:

Konkurenceschopnost potravinářského průmyslu v EU je ve srovnání s USA a Kanadou slabá a je přibližně na stejné úrovni jako v Austrálii a Brazílii. I když se ukazuje, že produktivita v EU je vyšší než ve zbytku světa, konkurenceschopnost zůstává nízká. Přes tuto malou schopnost konkurovat se velký počet předních světových potravinářských podniků nachází v EU. Význam potravinářského průmyslu v celkové produkci roste a přidaná hodnota jednotlivých subsektorů potravinářského průmyslu je vyšší než přidaná hodnota většiny ostatních sektorů zpracovatelského průmyslu. Zdá se, že potravinářská legislativa ve srovnání s USA neovlivňuje konkurenceschopnost EU negativně. Obecně je pohled společností v EU na potravinářskou legislativu pozitivní. Autority v EU mohou zvýšit svoji podporu evropskému průmyslu tím, že se zapojí do vyjednávání o exportu.

Uvedená studie je jednou z mála a možná dokonce i první studií, která zahrnula všechny subsektory potravinářského průmyslu a porovnala je s důležitými zeměmi, které nejsou členy EU.
 
Příloha 1: Competitiveness of the European Food Industry 2007 (pdf, 124 kB)
               (obálka publikace)
Příloha 2: Competitiveness of the European Food Industry 2007 (pdf, 3,65 MB, 324 stran)