Bezpečnost potravin

Kongres zaměřený na ekologické potraviny a ekologické zemědělství

Vydáno: 8. 1. 2006
Autor:

Uskuteční se v Odense (Dánsko) ve dnech 30.–31. května 2006.

V květnu 2006 se poprvé uskuteční společný kongres zaměřený na ekologické potraviny a ekologické zemědělství. Během kongresu budou prezentovány výsledky výzkumných projektů financovaných z prostředků EU zaměřených a ekologické potraviny a ekologický způsob hospodaření. Uvedený kongres se uskuteční ve spolupráci s “Danish Organic Congress”, který se koná vždy po dvou letech. V rámci kongresu se uskuteční výstava technologií a výrobků souvisejících s ekologickými potravinami a ekologickým hospodařením. Více informací je k dispozici na www.organic-congress.org.