Bezpečnost potravin

Kongres evropských mikrobiologů

Vydáno: 7. 6. 2003
Autor:

Ve slovinské Ljubljaně se bude konat ve dnech 29. září –3. října 2003 kongres evropských mikrobiologů věnovaný především snižování kontaminace čerstvých a minimálně opracovaných potravin.

Federace evropských mikrobiologických společností (FEMS) pořádá ve dnech 29. září až 3. října 2003 ve slovinské Ljubljaně 1. mezinárodní kongres mikrobiologů, jehož jedním z hlavních témat budou způsoby snižování kontaminace čerstvých a minimálně opracovaných produktů. Mezi minimálně opracované potraviny se řadí především zelenina, u které je poměrně vysoké riziko kontaminace, a proto je nezbytné dodržovat v průběhu zpracování od farmy ke spotřebiteli všechna odpovídající hygienická opatření. Povaha a rozsah zdravotních rizik při produkci a zpracování potravin bude podrobně diskutován na kongresu. Změny stravovacích zvyklostí s vyšší spotřebou čerstvé zeleniny se odrážejí ve vyšší poptávce po organicky pěstovaných produktech. Při produkci a zpracování čerstvé zeleniny jsou pro spotřebitele nejdůležitějšími kriterii kvalita a hygiena, protože tyto produkty se velmi často konzumují syrové nebo pouze minimálně opracované, a jestliže jsou kontaminovány patogenními bakteriemi mohou představovat pro spotřebitele značné zdravotní riziko. Studie alimentárních patogenů prováděné v minulých letech prokázaly, že v potravinách tohoto druhu se často v malých množstvích mohou alimentární patogeny vyskytovat. Rovněž byl sledován stupeň přežití a možný přenos většiny vyskytujících se patogenů. Kupříkladu bylo prokázáno, že Escherichia coli O157  může ve hnoji přežívat více než 21 měsíců, což znamená, že půda s takovýmto hnojem může být pro pěstovanou zeleninu zdrojem kontaminace. Salmonella  byla zjištěna v zelenině z farem, velkoobchodě, supermarketech i malých obchodech. V některých zemích je výskyt Salmonella spp. velmi nízký, kupříkladu v Norsku, kde je situace vysvětlována absencí salmonely u norského dobytka. V jiných zemích byly naopak zjištěny u salmonely velmi vysoké koncentrace. Relativně často se ze zeleniny může izolovat patogen Listeria monocytogenes, který byl kupř. před časem příčinou epidemie způsobené konzumací zelného salátu ze syrového zelí. V zelenině jako je brokolice, mrkev, květák a rajčata se Listerium monocytogenes v současné době neobjevuje tak často. Úroveň kontaminace je závislá i na délce styku zeleniny s půdou. Všechny tyto poznatky a názory budou na konferenci rovněž diskutovány, další podrobnosti je možno získat na webové adrese    
http://www.foodnavigator.com