Bezpečnost potravin

Konference WHO o zoonózách

Vydáno: 13. 5. 2004
Autor:

Ve dnech 3.-5. května proběhla třídenní konference o zoonózách pořádaná Světovou zdravotnickou organizací ve spolupráci s FAO a OIE.

Ve dnech 3.-5. května proběhla třídenní konference o zoonózách (choroby, které se mohou přenášet ze zvířat na člověka), pořádaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ve spolupráci s FAO a OIE (Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat) v Ženevě. Konference byla věnována identifikaci faktorů, které umožňují přenos chorob mezi lidmi, a zdokonalování monitorovacích a kontrolních systémů. Na konferenci bylo diskutováno několik případů zoonóz z poslední doby, včetně ptačí chřipky a BSA/CDJ, a vypracována řada doporučení. Byla konstatována obtížnost předcházení a identifikace ohrožení zoonózami vzhledem ke komplikovanému vztahu mezi rizikovými faktory a doporučeno zaměřit se i na sledování údajů z netradičních monitorovacích systémů, kupř. klimatických změn a demografie. Rovněž bylo navrženo zlepšit integraci systémů rychlého varování a informací o zdravotním stavu získávaných národními a regionálními organizacemi. Více informací na adrese   

http://www.foodsafetytoday.com