Bezpečnost potravin

Konference VITAMINS 2005

Vydáno: 31. 10. 2005
Autor:

Tisková zpráva o 5. mezinárodní konferenci VITAMINS 2005 - Cílená nutriční terapie, která se konala ve dnech 14. – 15. 9. 2005 v Pardubicích.

Konferenci uspořádala firma Radanal s. r. o. spolu s dalšími organizacemi. Akci podpořila řada sponzorů. Konference se zúčastnilo 250 chemiků, farmaceutů a lékařů z 10 zemí světa. Předneseno bylo 36 ústních sdělení a vystaveno 67 posterů.

Důležitým, významným okruhem přednášek byly jako každoročně antioxidanty, a to ponejvíce přirozeně se vyskytující v různých potravinách – zelenině, ovoci, vínu, pivu – jejich změny při zrání či technologickém zpracování a jejich působení na zdravotní stav člověka, např. aterosklerosu či diabetes. Oxidativní stres je jedním z činitelů vyvolávajících patologické procesy v organismu, zvláště chronické degenerativní onemocnění jako diabetes, aterosklerosa, rakovina, Alzheimerova nemoc a další. Byla proto organizována osmiměsíční intervenční studie u diabetiků nezávislých na insulinu. Pacienti měli buď hyperlipidemii nebo byli zdraví. Podávány byly různé směsi vitaminů C, E, karotenoidů, bioflavonoidů a esenciálních nenasycených mastných kyselin nebo doplněk stravy – Chlorella pyrenoidosa. Bylo zjištěno, že účinek Chlorelly byl nižší než vliv antioxidačních vitaminů a provitaminů. Jako nejaktivnější komponenta pozitivně ovlivňující metabolismus lipidů a sacharidů je pravděpodobně α – tokoferol.

Jiná studie, do níž byli zařazeni muži ve věku 40 – 60 let porovnávala vliv podávání vína (množství alkoholu 20 – 50 g denně) na snížení četnosti kardiovaskulárního onemocnění s podáváním piva (830 ml ležáku) na žádoucí účinek na rizikové faktory aterosklerosy a oxidativní stres. Vliv piva se projevil jednak zvýšením váhy u pacientů, a to ještě i měsíc po skončení podávání piva, ale neprojevil se na zvýšení homocysteinu, k čemuž dochází při pití vína či jiných alkoholických nápojů. Vysvětlením je obsah kyseliny listové a vitaminu B6 v pivu. Dochází též ke zlepšení antioxidační obrany, která se může projevit v antiaterogenitě.

Pravidelně tradičně velkým blokem jsou přednášky o nových poznatcích ze studia homocysteinu, jehož toxické následky jsou dosud nedostatečně prozkoumány. Vysoké hodnoty homocysteinu mohou vyústit v  různá závažná onemocnění. Z výsledků řady mezinárodních studií vyplývá, že nebylo dosud prokázáno zda – homocystein indukuje či určuje samotnou podstatu nemoci nebo jen pasivně indikuje vzniklé enzymové změny.

V letošním roce byly do programu zařazeny přednášky o nutričním významu mléka, o významu vápníku na tvorbu kostí a při jeho nedostatku na možný vznik osteoporosy nejen v pozdějším věku, ale i u mladé populace. Zmíněna byla i úloha vitaminů D, C, B6 a K1 na dobrou absorpci vápníku do kostí i u vitaminu K na snížení vylučování vápníku z organismu.

V programu nechyběl pravidelný blok přednášek z oboru analytiky vitaminů, zejména novinek z přístrojového vybavení. Bez kvalitní, dobře reprodukovatelné metody stanovení by nebylo možné dosáhnout spolehlivých výsledků v medicině, potravinářství či zemědělství.  

                                                                                             J.Blattná a A. Horna

Sborník z konference bude díky laskavosti firmy Radanal s. r. o. po zařazení do fondu přístupný čtenářům Zemědělské a potravinářské knihovny

 

Mediální partneři

 • BOX TV
 • Časopis Elixír
 • Časopis Gurmet magazín
 • Časopis Men´s Health
 • Časopis Moje zdraví
 • Časopis Pekař Cukrář
 • Časopis Výživa a potraviny
 • Internet. mag. Jídlo Pití Žití www.jidlo-piti-ziti.cz
 • Kstudio&K
 • Sdružení pro bezp. potr. a ochr. spotřebitele
 • Vinařské noviny  www.vinarske-noviny.cz
 •  

  Vystavovatelé

 • Agrobac Hrobice
 • Arnaud Česká s.r.o.
 • BIA Separations d.o.o.
 • Esa Inc.
 • Holding mlékáren Promil
 • Chromsystems Instruments & Chemicals
 • Favea
 • Galmed, a.s.
 • LIFTEC CZ, spol. s r.o.
 • Medesa s. r.o.
 • Penco s. r.o.
 • PURUS-MEDA, s.r.o.
 • Randox Laboratories s. r.o.
 • Radanal s. r.o.
 • Recipe GmbH
 • Shimadzu GmbH organizační složka
 • 2 Theta Ase, s.r.o.
 •  

  Partneři a sponzoři

 • Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská a.s.
 • Hotel Zlatá štika
  Languedoc s.r.o.
 • Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.
 • Minerální voda Korunní
 • PATRIA Kobyli, a.s.
 • Pekárna Hrubý
 • Řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka
 •