Bezpečnost potravin

Konference o prevenci obezity

Vydáno: 9. 2. 2009
Autor: berankova1

První středoevropská konference o prevenci obezity proběhla 25.-27. 9. 2008 v Karlových Varech.

Historicky první setkání středoevropských odborníků v oboru obezity proběhlo v září 2008 v Karlových Varech. Hlavním tématem bylo hledání souvislostí mezi výživou, léčením a prevencí obezity. Setkání odborníků proběhlo pod záštitou Evropské společnosti pro výzkum obezity, které předsedá doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., ředitel pražského Endokrinologického ústavu.
V rámci konference byly poprvé zveřejněny závěry celoevropského projektu Diogenes (www.diogenes-eu.org) , do kterého se zapojilo více než 700 spotřebitelů z osmi evropských zemí. Během výzkumu dochází u účastníků nejdříve k radikálnímu snížení hmotnosti – v průměru o deset kilogramů během dvou měsíců. V průběhu následujícího půl roku se pak zkoumá, který typ diety (způsobu stravování) vede nejspolehlivěji k udržení snížené hmotnosti. Hlavním cílem projektu Diogenes je dát evropským spotřebitelům jasná a vědecky zdůvodněná doporučení, který typ diety povede nejen ke snížení, ale hlavně k udržení redukované hmotnosti.
Zajímavým výsledkem, v rámci projektu Diogenes, bylo zjištění, že vyšší obsah bílkovin v dietě pomáhal udržet úbytek hmotnosti. V rámci dalšího evropského projektu Nugenob došlo ke zjištění, že obsah tuků v redukční dietě je pro úbytek na hmotnosti méně významný než je celkový obsah energie v dietě.
V další přednášce byla zdůrazněna důležitost dostatečného zastoupení mastných kyselin řady n-3 (především z ryb) ve výživě těhotných (výzkum proběhl na zvířatech) pro hmotnost potomka. Již malý nedostatek nenasycených mastných kyselin n-3 a n-6 (obsažených v rostlinných olejích a tucích) vedl k většímu zvýšení hmotnosti a ukládání tuku v oblasti břicha u mláďat.
Hlavní referáty pronesly významné osobnosti evropské i středoevropské obezitologie. Součástí konference byl rovněž Kulatý stůl obezitologů střední a východní Evropy, v rámci kterého byly diskutovány společné regionální problémy a možnosti spolupráce při sledování, prevenci a léčbě obezity.
Podrobnosti o konferenci jsou k dispozici na webových stránkách www.cecon2008.cz

Výživa a potraviny, 63, 2008, č.6, s.163