Bezpečnost potravin

Konference o potravní vláknině

Vydáno: 20. 4. 2003
Autor:

Ve dnech 18.–21. května 2003 se bude v Dublinu konat 2. mezinárodní konference o potravní vláknině. Paralelně bude probíhat workshop AACC o vývoji cereálních ingrediencí podporujících zdraví.

V Dublinu se bude ve dnech 18.–21. května 2003 konat konference, nazvaná Dietary Fibre 2003, na které se bude poprvé projednávat plánovaný mnohamilionový výzkumný projekt EU orientovaný na zvyšování nutriční hodnoty a zdravotního prospěchu cereálií. Třídenní konference bude navazovat na úspěšnou akci v Dublinu v roce 2000. V základním výzkumu, který se týká vlákniny, došlo od té doby ke značnému pokroku včetně revoluce v genomice, nových rychlých metod posuzování účinků jednotlivých složek a stravy jako celku na zdraví a vývoje nových výrobků a ingrediencí. Letošní konference bude zaměřena na integraci základní nutriční vědy s potravinářskou technologií, vývojem výrobků, analýzou a zákonnými aspekty. Bude se zabývat otázkami vlivu potravní vlákniny na zdravotní stav zažívacího traktu, bojem s obezitou, diabetem a prevencí rakoviny. Dále budou podrobně diskutovány otázky různých typů vlákniny a podobných látek jako kupř. oligosacharidů, a jejich úloha v gastrointestinálním traktu, techniky pro charakterizování a měření zdravotních účinků, značení a uvádění zdravotních tvrzení o vláknině na  výrobky. Současně bude probíhat workshop AACC o strategiích vývoje cereálních ingrediencí podporujících zdraví.
http://www.nutraingredients.com