Bezpečnost potravin

Konference o obezitě

Vydáno: 11. 10. 2002
Autor:

11.–12. září 2002, Kodaň, obezita u dospělých a dětí, vliv obezity na výskyt chorob, sborník z konference, Mezinárodní asociace pro studium obezity, Evropská asociace pro studium obezity, Evropský kongres o obezitě v r.2003

Ve dnech 11.–12. září 2002 se konala v Kodani konference o obezitě, která představuje vážný problém, neboť se odhaduje, že v Evropě je asi 15 % dospělých osob obézních a v některých zemích se tento počet dramaticky zvyšuje. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem, které mají nadváhu. Některé státy mají vypracovanou strategii prevence onemocnění souvisejících s nadváhou (tj. onemocnění srdce,  diabetes, vysoký krevní tlak, artritida, žlučníkové kameny, různé formy rakoviny: dělohy, tlustého střeva a pravděpodobně prsu).
Vzhledem k potřebě diskutovat na toto téma uspořádalo Dánsko, které je v současné době pověřeno prezidenstvím v EU, konferenci o obezitě. Na konferenci byli přizváni zástupci všech patnácti členských zemí EU, dále zástupci z třinácti kandidátských zemí a zástupci z Norska a Islandu. Přehled stěžejních příspěvků z této konference je k dispozici na adrese:
www.obesity.dk/backgrounders2.html

Některá užitečná spojení:
International Association for the Study of Obesity: www.iaso.org/
IASO vydává časopis International Journal of Obesity.

European Association for  the Study of Obesity (EASO): www.iotf.org/oonet/easo/
EASO a FASO (Finnish Association for the Study of Obesity) pořádají ve dnech 29. 5.–1. 6. 2003 již 12. Evropský kongres o obezitě (ECO), Helsinky, Finsko (www.suomenlihavuustutkijat.fi/eco2003/index.htm).
13. evropský kongres o obezitě se uskuteční ve dnech 26.–29. května 2004 v Praze (www.eco2004.cz/).