Bezpečnost potravin

Konference o nových aspektech alergií

Vydáno: 30. 4. 2004
Autor:

Dne 30. června 2004 pořádá britská společnost Leatherhead Food Intenational konferenci o potravinových alergiích.

Dne 30. června 2004 pořádá britská společnost Leatherhead Food Intenational konferenci na téma „Jak může potravinová alergie ovlivnit vaše podnikání“. V potravinářském průmyslu se musí velmi často řešit problémy související s potravinovými alergiemi jako kupř. alergeny běžně vyvolávající alergické a anafylaktické reakce, důležitost používání správné výrobní praxe (GMP) či  zajištění odpovídajícího a dobře čitelného značení. Na zmiňované konferenci budou prezentovány nejnovější poznatky z oblasti potravinových alergií a introlerance, včetně informací o výskytu a detekci alergenů, o nových výzkumných iniciativách, vlivu technologického zpracování atd. Konference je určena především pro výzkumné a vývojové pracovníky, nutricionisty, potravinářské technology, managery jakosti a řídící pracovníky. Názvy referátů: Legislativa EU týkající se značení alergenů (Leatherhead Food Int.), Výskyt alergenů (Centrum pro astma a alergie), Struktura rostlinných proteinů a alergenita – vliv zpracování potravin (norský Institut pro výzkum potravin), Flair-Flow – Evropský výzkum potravinových alergií (Britská nutriční nadace), Kity pro detekci potravinových alergií – Přehled (Tepnel Biosystems).
http://www.foodlineweb.co.uk/emergall/index.htm