Bezpečnost potravin

Konference o bezpečnosti potravin v Asii

Vydáno: 29. 5. 2004
Autor:

V Seremban v Malajsii probíhá čtyřdenní regionální konference o bezpečnosti potravin, pořádaná Světovou zdravotnickou organizací a Organizací pro výživu a zemědělství při OSN. Hlavním cílem konference, které se účastní delegáti ze 40zemí z Asie a Pacifiku, je vypracovat efektivní strategie pro potírání alimentárních onemocnění v tomto regionu.

V současné době (od 24. do 27. května 2004) probíhá v Seremban v Malajsii čtyřdenní regionální konference o bezpečnosti potravin, pořádaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Organizací pro výživu a zemědělství při OSN (FAO). Cílem konference, které se účastní delegáti ze 40zemí z Asie a Pacifiku, je vypracovat efektivní strategie pro potírání alimentárních onemocnění, která jsou hrozbou veřejnému zdraví a obchodu. Nebezpečí alimentárních onemocnění a kontaminace je v těchto oblastech velmi závažné, vzhledem k tomu, že většina populace žije v těsném svazku s hospodářskými zvířaty a způsob výroby a distribuce potravin je v řadě případů naprosto nevyhovující. Příkladem závažného alimentárního onemocnění je nedávná epidemie ptačí chřipky. Od roku 2001 došlo v regionu několikrát ke zhroucení trhu v důsledku zjištěných reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, antibiotik v drůbeži, patogenů v mořských produktech a mykotoxinů v arašídech. Konference by měla vyřešit otázky zdokonalení neodpovídajících systémů bezpečnosti potravin, způsobu integračních mechanismů v regionu pro předjímání problémů bezpečnosti potravin a organizace bezprostředních preventivních opatření. Více informací na adrese    

http://www.foodsafetytoday.com