Bezpečnost potravin

Konference o bezpečnosti a kvalitě masa

Vydáno: 23. 11. 2005
Autor:

Mezinárodní konference o veterinárních otázkách Hygiena Alimentorum XXVI. se v květnu 2005 konala ve Štrbském plese a byla zaměřena na hodnocení plnění požadavků EU v sektoru červeného masa.

Konference s rámcovým názvem Hygiena Alimentorum pořádaná každoročně Univerzitou veterinárního lékařství v Košicích se konala v květnu 2005 ve Štrbském Plese, tentokrát s podtitulem BEZPEČNOST A KVALITA MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ v legislativních podmínkách společného trhu EU. Hygiena Alimentorum se střídavě se zaměřuje na jednotlivé obory výroby potravin živočišného původu, a tato v pořadí XXVI. byla zaměřena především na analýzu stavu a plnění požadovaných hygienických standardů v sektoru červeného masa na Slovensku po ročním působení na trhu EU. Na pořádání se podílejí i zahraniční partneři a je určena potravinářským vědcům, orgánům dozoru i výrobcům potravin.

Konference byla zaměřena především na analýzu stavu a plnění požadovaných hygienických standardů v sektoru červeného masa na Slovensku po ročním působení na trhu EU. Přednášky se týkaly jednak konkrétních problémů vyskytujících se při zajišťování bezpečnosti, jednak byly zaměřeny (přednášky zahraničních lektorů) na legislativní změny, které nastanou v souvislosti s novými hygienickými předpisy EU. Zúčastnilo se 260 odborníků ze Slovenska, ale i Polska, ČR a Chorvatska.

Součástí konference byla i oslava 25. výročí ukončení studia prvních absolventů studijního oboru „hygiena potravin“ „Univerzity veterinárskeho lekárstva“ v Košicích.

 

Státní veterinární a potravinářská správa SR vydává každoročně tištěné sborníky prezentovaných přednášek

Hygiena alimentorum XXVI : Bezpečnosť a kvalita mäsa a mäsových výrobkov v legislatívnych podmienkach spoločného trhu Európskej Únie. – 1. – Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa, ISBN 80-7148-052-5 (brož.)

Ernährung, 29, 2005, č. 9, s. 377