Bezpečnost potravin

Konečně dojde na nařízení o tvrzeních

Vydáno: 24. 5. 2006
Autor:

Evropský parlament schválil v květnu 2006 kompromisní verzi nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních na potravinách. Nařízení má být po schválení Radou zveřejněno během podzimu 2006.

16. května 2006 proběhlo v Evropském parlamentu druhé čtení návrhu nařízení o zdravotních tvrzeních.

Přitom se Rada a Parlament, pokud jde o čl. 4 o nutričních profilech potravin, sjednotily na tom, že:

         nutriční profily budou zpracovány Komisí ve spolupráci s průmyslem a spotřebitelskými organizacemi a při zohlednění stanovisek EFSA,

         zdravotní tvrzení budou zakázána, pokud potravina bude překračovat nutriční profil ve více než jednom z limitů (pro tuk, sůl, cukr),

         v případě překročení jednoho z limitů bude sice možno zdravotní tvrzení uvést, ale bude muset být uvedeno varování ohledně vysokého obsahu příslušné složky.

Veškerá nová tvrzení musí být před uvedením potraviny na trh  úřadem EFSA registrována a prověřena. EFSA bude mít na prověření k dispozici 5 až 7 měsíců. EFSA zřídí registr prověřených tvrzení, takže nebude nutno absolvovat prokazovací proceduru opakovaně. Z registru bude zřejmé, jaká tvrzení a při jakých podmínkách mohou být použita.

Přechodné lhůty mají být stanoveny pro  dosavadní výživová tvrzení (např. „s nízkým obsahem tuku“), která bude možno používat ještě 2 roky po přijetí nařízení, a zdravotní tvrzení (např. „snižuje cholesterol“) ještě tři roky.

Během dvou let po vstoupení nařízení v platnost bude Komise konzultovat stávající nutriční profily potravin, na nichž se dosud tvrzení uváděla.

Zatím je zpracován seznam výživových tvrzení .

Budou zakázána tvrzení, která nejsou jasná, přesná a podstatná, dále tvrzení ohledně rychlosti a míry hubnutí a také tvrzení doporučující individuální poradu s lékařem. Zakázána budou i tvrzení na nápojích s obsahem alkoholu nad 1,2 % s výjimkou výživových, která upozorňují na snížený obsah  alkoholu nebo energie.

Evropská Unie řemeslníků a malých a středních podniků (UEAPME) tento kompromis uvítala. Jejich největší problém by spočíval ve zvýšených nákladech na registraci. Kromě toho by bývalo na základě registrační povinnosti bylo umožněno uvádět jen menší počet tvrzení, takže by bylo možné uvést méně informací pro spotřebitele.

Nová pravidla by měla znamenat poskytnutí více informací spotřebiteli a větší spravedlivost  pro konkurující výrobce. Jako při jakémkoli kompromisu, i v tomto případě muselo dojít k ústupkům z obou stran.

Evropský spotřebitelský svaz (BEUC) vítá především to, že zdravotní tvrzení budou muset být schválena a že nebudou moci být uváděna na potravinách bohatých na cukr, tuk a sůl.

Další kroky budou spočívat v brzkém schválení nařízení Radou, a na podzim 2006 by nařízení mělo být vydáno s tím, že začne platit 20 dní po zveřejnění.

 

K dispozici jsou následující dokumenty:

·         Commission memo: Questions and Answers on Health and Nutrition Claims (16 May 2006)

·         Commission press release: Commissioner Kyprianou welcomes European Parliament vote on Health and Nutrition Claims (16 May 2006) [DE]

·        Commission memo: Nutrition claims and conditions applying to them (16 May 2006)

·         PreLex: Proposal for a Regulation on nutrition and health claims made on foods [FR] [DE]

·         Commission: Health & Nutrition Claims

·         Parliament News: Food safety: MEPs vote on health claims and additions to food (16 May 2006) [FR] [DE]

http://www.euractiv.com/de/gesundheit/interessenvertreter-begruessen-guten-kompromiss-lebensmittelkennzeichnung/article-155374