Bezpečnost potravin

Koncepce TTC: práh toxikologické obavy

Vydáno: 26. 11. 2005
Autor:

TTC je nástroj pro hodnocení látek neznámé toxicity přítomných v nízkých hladinách ve stravě. Publikace ILSI.

Člověk je vystavován tisícům chemických látek, ať přirozeně se vyskytujícím, nebo uměle vyráběným. Strava člověka obsahuje velké množství sloučenin, které mohou za určitých okolností představovat riziko pro zdraví člověka. Pro vyhodnocování bezpečnosti chemických látek aplikovaných do potravin se provádějí na zvířatech studie toxicity, aby se zjistilo, zda chemikálie, kterým je člověk vystavován, představují nebezpečí.

TTC (Treshold of Toxicological Concern) – prahová hodnota, která představuje z hlediska toxikologického již obavu, je název publikace ILSI Europe (viz příloha), která se zabývá principem stanovení prahové hodnoty pro chemikálie (skupinu chemikálií), kterým je člověk vystavován. Pokud je expozice nižší než TTC, nepředstavuje příslušná chemická látka pro člověka zdravotní riziko. Koncepce založení na TTC navrhuje, aby byly identifikovány hodnoty TTC pro velké množství chemikálií včetně těch, u kterých není známa toxicita – a to na základě jejich chemické struktury.

Koncepce TTC by mohla být prospěšná pro spotřebitele, výrobce i regulační orgány. Existuje například obava, že je člověk vystavován různým látkám v rámci určité skupiny látek, čímž vzniká potřeba vyhodnocování velkého počtu chemikálií, přičemž současně roste požadavek na omezování pokusů prováděných na zvířatech. Použití principu TTC by mohlo napomoci tomu, že se již nebude provádět rozsáhlé toxikologické vyhodnocování bezpečnosti, pokud bude příjem chemikálie pod určitou hodnotou představující obavu.

Tento princip by se mohl aplikovat na posuzování chemických látek – vyhodnocování jejich rizika pro zdraví – nejen v potravinách, ale také u kosmetických a jiných přípravků.

 

Příloha : Treshold of Toxicological Concern (TTC) [pdf ; 436282 bytů]