Bezpečnost potravin

Koncentrace oxidu siřičitého ve vínech

Vydáno: 1. 11. 2002
Autor:

max. množství oxidu siřičitého ve vínech podle Vyhlášky 53/2002 Sb. Ministerstva zdravotnictví

Na vína vyrobená a uvedená do oběhu po 1. březnu 2002 se vztahuje Vyhláška 53/2002 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanovují chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků. Za posledních několik let se jedná o další již několikátou změnu v nejvyšších povolených koncentracích oxidu siřičitého ve vínech. Tato vyhláška sleduje pouze veškerý oxid siřičitý a pro maximální povolený obsah oxidu siřičitého není podstatná koncentrace zbytkového cukru ve víně ani barva vína. Rozhodujícím kriteriem je zařazení vína do jakostní kategorie podle Zákona č. 115/1995 Sb. o vinohradnictví a vinařství ve znění zákona č. 216/2000 Sb.
Nejvyšší přípustné množství veškerého oxidu siřičitého (E220) v mg na litr:

Kvalita vína SO2(mg/l)
Vína stolní 200
Vína s přívlastkem „kabinet“ 250
Vína s přívlastkem „pozdní sběr“ 300
Vína s přívlastkem „výběr z hroznů“ 350
Vína s přívlastkem „výběr z bobulí“, „ledové víno“, „slámové víno“ 400

Vinařský obzor, 95, 2002, č. 9, s. 421.