Bezpečnost potravin

Kompenzace ztrát způsobených zemědělcům v ČR záplavami

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

povodně v ČR, škody v zemědělství, kompenzace ztrát zemědělcům

Ministr zemědělství Jaroslav Palas informoval, že jeho ministerstvo použije na kompenzace zemědělských ztrát prostředky z Pozemkového fondu. Dále počítá se zdroji Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Malá rezerva je ještě v kapitole ministerstva zemědělství. Zvažuje se i možnosti převést do ní prostředky ze státního podniku Lesy České republiky. Takto ministerstvo nashromáždí asi třičtvrtě miliardy korun. O zbytek potřebných peněz požádá vládu. Další zdroj, o kterém se také uvažuje, je odklad splátek za privatizovaný majetek a privatizovanou půdu. V co nejkratší době by se zemědělcům měla kompenzovat alespoň polovina škod. Jedna z možností, jak postiženým rychle pomoci, by mohl být odklad splátek úvěrů o jeden rok, který je potřeba ještě vyjednat s bankami. Úvěry by měly zůstat za podmínek garancí a dotací, jaké byly u PGRLF před dobou splatnosti.
Zemědělec, 19.8. 2002, s. 1 (Vo)