Bezpečnost potravin

Komise schválila dva nové rychlé testy na BSE

Vydáno: 25. 6. 2003
Autor:

Evropská Komise schválila dva nové rychlé testy na monitorování BSE, Prionics Check LIA a InPro SDI-5 vyráběné společnostmi Prionics a InPro.

Testy byly doporučeny ke schválení Vědeckým řídicím výborem (Scientific Steering Committee) po jejich laboratorním vyhodnocení a polních pokusech.
Ke skríninku zvířat na BSE může být nyní používáno pět testů. Mimo nově schválených to jsou testy uznané Komisí v roce 1999: Prionics Check Western od společnosti Prionics, Bio-Rad TeSeE (dříve Bio-Rad Platelia) od firmy Bio-Rad a Enfer BSE od firmy Enfer. Všechny testy jsou určeny k detekci BSE v mozkové tkáni dobytčat poražených na jatkách anebo u zvířat uhynulých na farmách. Všech pět testů bylo též provizorně schváleno k detekci TSE u ovcí a koz, než bude dořešeno jejich formální schválení.
Dva nově schválené testy prošly obdobných vyhodnocovacím procesem ukončeným polními pokusy v podmínkách praxe. V březnu 2003 doporučil Vědecký řídicí výbor jejich formální schválení v rámci Směrnice o TSE (999/2001).
www.meatprocess.com