Bezpečnost potravin

Kombinování ISO 9001 a ISO 22 000

Vydáno: 24. 3. 2005
Autor:

Norma 22 000, jejíž uvolnění se očekává koncem roku 2005, vyplňuje mezeru mezi ISO 9001 a HACCP a znamená další krok k prevenci v celém potravinovém řetězci. Kombinují se zásady HACCP s programy předběžných opatření. Certifikace podle této normy bude vycházet z předcházejícícho vyhodnocení rizik (RBA).

Cílem normy ISO 22 000, s jejímž zveřejněním se počítá na konci roku 2005, je zajistit, že neexistují žádné slabé články v potravinovém řetězci, které by ohrozily bezpečnost potravin. Specifikuje požadavky na systémy řízení bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti. Klíčovým prvkem je plánovaná a skutečně prováděná interaktivní komunikace, tzn na základě analýzy rizik se má komunikovat s dodavateli i zákazníky.

Kombinují se zásady HACCP s programy předběžných opatření jak pro infrastrukturu a údržbu (základní požadavky n a hygienu a zacházení s potravinami), tak pro operační programy (kontrola a omezení dopadů zjištěných zdravotních rizik u potravin nebo u provozovny).

Vedle toho již existující norma ISO 9001 se týká řízení kvality, ale bez specifického zaměření na bezpečnost a nezávadnost. Norma ISO 22 000 je strukturována tak, aby obě normy byly vzájemně slučitelné, ale bude možno je aplikovat i samostatně.

Norma 22 000 vyplňuje mezeru mezi ISO 9001 a HACCP a znamená další krok k prevenci v celém potravinovém řetězci. Bude platit mezinárodně a bude využitelná při stanovování národních předpisů.

Po uvolnění normy ISO 22000 bude zřejmě britský a nizozemský akreditační úřad (UKAS a RvA) nabízet svá akreditační schémata pro schvalování způsobilosti certifikačních organizací. Bureau Veritas Quality International (BVQI) s celosvětovou působností, který se na vytváření nové normy podílí, má ambici být první akreditovanou certifikační společností. Certifikace podle této normy bude vycházet z předcházejícícho vyhodnocení rizik, tzv. Risk Based Assessment (RBA).

Český institut pro akreditaci (ČIA), který má akreditační schémata pro certifikaci HACCP,  bude nejspíš usilovat o vytvoření akreditačního schématu pro certifikace podle ISO 22 000.

Kvalita potravin, 5, 2005, č. 1, s. 16-21