Bezpečnost potravin

Kombinace probiotických bakterií je účinnější než jednotlivé kmeny

Vydáno: 4. 5. 2007
Autor: pospisilova

Kombinace různých kmenů probiotických bakterií snižuje schopnost potenciálních patogenních bakterií kolonizovat střevní trakt mnohem více než jednotlivé kmeny samostatně.

Studie prováděná pracovníky Functional Foods Forum, University v Turku ve spolupráci s finskou Abo Akademi University konstatovala, že kombinace různých kmenů probiotických bakterií snižuje schopnost potenciálních patogenních bakterií kolonizovat střevní trakt mnohem více než jednotlivé kmeny samostatně. Výzkum, publikovaný v časopisu Food Research International (June 2007, Volume 40, Issue 5, Pages 629-636, "In vitro analysis of probiotic strain combinations to inhibit pathogen adhesion to human intestinal mucus") se zabýval účinky nekomerčních probiotických kmenů na snižování adheze a kolonizace patogenních bakterií, které by mohly negativně působit na zdraví střevního traktu. Výsledky mj. ukázaly, že stupeň inhibice a profily osídlení střev bakteriemi jsou značně rozdílné, což naznačuje, že mechanismus obou procesů je rozdílný. Probiotické výrobky, obsahující přátelské bakterie jsou v současné době u spotřebitelů v řadě evropských zemí pro svoje údajné příznivé účinky na zdraví střev a imunitní systém velmi oblíbeny. Prospěšnost probiotických bakterií pro zdraví střev tkví v tom, že tyto bakterie ulpívají na střevních stěnách a inhibují tak schopnost patogenních bakterií usazovat se na stěnách a osidlovat střeva, čímž se snižuje možnost infekce. Výzkumníci hodnotili schopnost čtyř komerčních probiotických kmenů (Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus LC705, B. breve 99 a Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii JS) a to buď samostatně, nebo v různých kombinacích, vytěsnit a bojovat s vybranými patogeny (Bacteroides vulgatus DSM 1447, Clostridium histolyticum DSM 627, Clostridium difficile DSM 1296, Escherichia coli K2, Listeria monocytogenes ATCC 15313, Salmonella enterica sérovar Typhimurium ATCC 12028, Staphylococcus aureus DSM 20231). Veškerá probiotika byla dodána finskou společností Valio. Výsledky ukázaly, že všechny kombinace různých testovaných probiotik inhibovaly v porovnání s jednotlivými probiotiky patogenní infekce o více než 40 % a byly označeny za vhodné pro použití jako nové kombinace ve fermentovaných mléčných výrobcích. Nicméně je zapotřebí potvrdit zjištěné potenciální účinky ještě dříve než budou tyto kombinace testovány v klinických intervenčních studiích.