Bezpečnost potravin

Koexistence GM, konvenční a bio-kukuřice

Vydáno: 16. 3. 2011
Autor:

Příručka nejlepších zemědělských praktik pro produkci kukuřice při koexistenci různých forem hospodaření.

Evropský úřad pro koexistenci (The European Coexistence Bureau, ECoB) zřídily společně dvě GŘ Evropské komise: GŔ pro zemědělství a rozvoj venkova a Společné výzkumné středisko EU (JRC). ECoB funguje při Institutu pro prospektivní technologické studie (IPTS), který je jedním ze sedmi institutů JRC.
ECoB organizuje výměnu technicko-vědeckých informací o nejlepších zemědělských praktikách řízení pro koexistenci geneticky modifikovaných (GM) a konvenčních plodin. ECoB vytváří odsouhlasené směrnice zaměřené na specifické plodiny, které se týkají koexistenčních opatření.
ECoB vydal příručku (viz příloha), která se týká nejlepších praktik pro koexistenci GM plodin s plodinami z konvenčního a ekologického způsobu hospodaření a to se zaměřením na produkci kukuřice.

Příloha: ECoB: Best Practice Documents for coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming.1. Maize crop production (pdf, 1,72 MB, 72 stran)

Zdroj: JRC–ECoB

Koexistence geneticky modifikovaných/nemodifikovaných plodin v evropském zemědělství
Pěstování geneticky modifikovaných plodin v ČR – koexistence různých forem zemědělství