Bezpečnost potravin

Kodexová hygienická pravidla pro veřejné stravování

Vydáno: 1. 6. 2006
Autor:

Již od r. 1993 jsou v Codex Alimentarius zpracována hygienická pravidla pro tepelnou úpravu a uchovávání pokrmů ve veřejném stravování (CAC/RCP 39-1993).

Kodex hygienické praxe pro předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování (Code of Hygienic Practice for Precooked and Cooked Foods in Mass Catering) přijala Komise pro Kodex Alimentarius na svém 20. zasedání v roce 1993. Kodex byl rozeslán všem členským státům a přidruženým členům FAO a WHO jakožto poradní text, přičemž je rozhodnutím jednotlivých vlád, jak jej využijí. Kodexy praxe mohou poskytnout užitečné seznamy požadavků pro národní úřady vykonávající kontrolu a prosazování předpisů v potravinářství.

Kodex CAC/RCP 39-1993 pojednává o hygienických požadavcích, jimiž se řídí tepelné opracování syrových potravin a manipulace s vařenými a předvařenými potravinami určenými pro stravování velkých skupin osob (školy, domovy seniorů, donáškové služby, nemocnice, vězení apod.), kde je velkým skupinám osob podáváno stejné jídlo. Tento Kodex není určen pro průmyslovou produkci.

Zahrnuje pravidla pro vařené potraviny (tzn., že byly tepelně opracovány a jsou uchovávány horké nebo se ohřívají a uchovávají horké pro účely výdeje spotřebiteli) a pro  předvařené potraviny, které byly tepelně opracovány, rychle zchlazeny a uchovávány v chladničce nebo v mrazáku.

 

Příloha : KODEX HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PRO PŘEDVAŘENÉ A VAŘENÉ POTRAVINY VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ

 

http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=175