Bezpečnost potravin

Kodex chemických sloučenin v potravinách

Vydáno: 14. 7. 2005
Autor:

Je uveden postup vytváření Kodexu chemických sloučenin v potravinách (FCC) v USA a informace o připravovaných novelizacích 5. vydání FCC.

Projekt „Food Chemical Codex“ (FCC) je aktivita Výboru pro potraviny a výživu Lékařského institutu (Institute of Medicine, IOM) Národní akademie, kterou podporuje Úřad pro potraviny a léky v USA (US FDA). FCC poskytuje standardy čistoty chemických látek používaných v potravinách a tím je zajištěno, že kvalita potravin s příslušnou sloučeninou je jednotná. Je zajištěna také bezpečnost použití těchto chemikálií.

První vydání FCC z roku 1966 se omezovalo na chemikálie, které se přidávají do potravin přímo k dosažení požadované funkce. Další aktualizovaná vydání FCC již zahrnují látky, které přicházení do kontaktu s potravinami nebo látky, které se považují spíše za potraviny než  za aditiva.

FCC se trvale rozšiřuje a vyvíjí s tím, jak FDA schvaluje nová aditiva, rozšiřují se vědecké poznatky a vyvíjejí se nové výrobní postupy a technologie. Celkem již bylo publikováno pět vydání FCC (1966, 1972, 1981, 1996 a 2003). Poslední, tj. 5. vydání z podzimu 2003 obsahuje mnoho změn (3 suplementy ke 4. vydání: 1997, 2000, 2001).

 

5. vydání FCC je obsáhlou revizí s podstatnými změnami ve specifikacích limitů pro těžké kovy ve většině monografií, zejména pro obsah olova. Došlo rovněž k četným změnám u jiných položek v rámci jednotlivých monografií, zvláště pokud jde o popis, funkci v potravinách, složení a identifikační čísla.

5. vydání FCC obsahuje 52 nových monografií věnovaných potravinářským aditivum a látkám GRAS (obecně považovaným za nezávadné) a dále 48 nových monografií o aromatizujících prostředcích. Celkem FCC obsahuje více než 1000 monografií. 5. vydání rovněž implementovalo novou politiku týkající se těžkých kovů a mikrobiologických vlastností a dále nových směrnic pro obsah fluoru.

Nově je k dispozici první online verze FCC, 5. vydání (E-FCC) zprostředkovaná službou Knovel® Library. Uživatelům je umožněno vyhledávat ve dvou tabulkách (monografie a aromatizující chemikálie).

 

FDA na svých internetových stránkách uveřejňuje návrhy nových a revidovaných monografií a souvisejících dokumentů pro novelizaci 5. vydání FCC, ke kterým se lze ve stanoveném termínu vyjadřovat. Do 13. června 2005 bylo vyhlášeno připomínkové řízení k několika novým monografiím (laktitol, lykopen, “Neotame”, D-tagatóza) a k revizi již existujících monografií (glycerylmonooleát, invertní cukr, iodovaný Zn-chlorid). Dne 8. července 2005 skončilo připomínkové řízení k těmto položkám:

* citran diamonný (nové),

* aktivní uhlí (revize),

* diacylglycerolový olej (nové),

* fruktooligosacharidy, krátký řetězec (nové),

* inulin (nové),

* oktanová kyselina (revize),

* fosforečná kyselina (revize),

* vápník získaný z mořské řasy (nové),

* fosforečnan sodnohlinitý, kyselý (revize),

* fosforečnan sodnohlinitý, basický (revize),

* fosforečnan sodnohlinitý, dibasický (revize),

* fosforečnan sodnohlinitý, tribasický (revize),

* xanthanová guma ( revize).

 

Informace k jednotlivým položkám (novým monografiím a revizím) v připomínkovém řízení jsou k dispozici na internetových stránkách IOM.