Bezpečnost potravin

Klonování zvířat a bezpečnost potravin

Vydáno: 14. 3. 2007
Autor: pospisilova

Jednotlivé vědecké panely EFSA zahájí práci na posuzování bezpečnosti potravin z klonovaných zvířat.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) obdržel od Evropské komise požadavek na vypracování stanoviska k možným důsledkům klonování zvířat pro bezpečnost potravin, zdravotní stav zvířat, welfare zvířat a životní prostředí v EU.
Problematika klonování zvířat spadá do působnosti různých panelů EFSA. Proto vědecký výbor EFSA, který je tvořen z předsedů všech panelů EFSA, bude řídit tuto práci. Ke klonování zvířat se bude vyjadřovat také Evropská skupina pro etiku (European Group on Ethics, EGE).
V současné době není v Evropě klonování komerční praktikou, a proto neexistuje v EU žádné specifické nařízení, které by se týkalo autorizace potravin z klonovaných zvířat pro humánní účely. Stanovisko EFSA proto napomůže formovat příští opatření EU pro klonovaná zvířata a jejich produkty.
EFSA již začala zvažovat, jak se nejlépe zhostit tohoto úkolu. Bude o tom jednat s Komisí, se kterou si odsouhlasí konečný mandát, včetně časového harmonogramu pro vypracování tohoto komplexního stanoviska.
Na internetových stánkách EFSA je dále k dispozici dopis DG Sanco adresovaný EFSA (požadavek na vypracování stanoviska), informace o etických aspektech technik klonování, spojení na internetové stránky EGE.
 
 
Pozn.: Také v USA probíhá diskuse k bezpečnosti klonovaných zvířat.