Bezpečnost potravin

Klikva proti mrtvici?

Vydáno: 1. 10. 2003
Autor:

Výsledky nejnovějších výzkumů naznačují, že klikva nebo klikvová šťáva může snižovat poškození mozkových buněk, způsobené mrtvicí.

Nové důkazy, svědčící o prospěšnosti klikvy, předložili výzkumníci z University of Massachusetts-Dartmouth na  226. výročním zasedání Americké chemické společnosti. Výsledky jejich výzkumů naznačují, že klikva může snižovat poškození mozkových buněk, způsobené mrtvicí. V laboratorních podmínkách, kde byly mozkové buňky krys vystaveny simulovaným podmínkám mrtvice, došlo působením koncentrovaného extraktu z klikvy, v porovnání s buňkami, na které nebylo působeno extraktem, ke snížení počtu odumřelých mozkových buněk o polovinu. Výsledky experimentů naznačují, že klikva může napomáhat zotavení z mrtvice, především v raných stadiích, kdy dochází k nejsilnějšímu poškození mozku. Podle názoru výzkumného týmu studie jako první svého druhu dokazuje potenciální schopnosti klikvy předcházet poškození mozkových buněk, ke kterému dochází při mrtvicí. Klikva sice nemůže mrtvici v počáteční fázi zabránit, může ale výrazně redukovat intenzitu jejího průběhu. Pro výzkum byly použity neurony z mozku několika krys. Po vložení neuronů do tkáňových kultur byly vypěstovány miliony buněk a poté rozděleny do různých skupin s rozdílnou koncentrací použité klikvové šťávy. Za simulovaných podmínek mrtvice bylo zjištěno, že působení klikvové šťávy má statisticky významný vliv na snižování zániku mozkových buněk. Přestože je k potvrzení získaných výsledků zapotřebí řada dalších animálních i humánních studií, nabízí se pacientům s prodělanou mrtvicí nebo s rizikovými faktory podpůrný prostředek v podobě pití klikvové šťávy. Výsledky tohoto výzkumu, naznačují, jaké množství klikvy nebo klikvové šťávy by měli pacienti jíst nebo pít, aby bylo dosaženo optimálního efektu v prevenci proti mrtvici. Další výzkumy se budou orientovat na izolaci aktivních složek klikvy, a jakmile budou tyto aktivní složky identifikovány bude se moci přistoupit k vývoji příslušných léků nebo nutraceutik proti mrtvici.
http://www.foodnavigator.com