Bezpečnost potravin

Klasifikace pomocí kamery

Vydáno: 10. 9. 2003
Autor:

V Nizozemsku probíhá testování nové metody automatizované klasifikace jatečných půlek prasat pomocí vizuálního systému.

Trend plně automatizované klasifikace jatečných půlek prasat pokračuje. Zatímco v Německu, Dánsku a Španělsku bylo již několik porážkových kapacit přebudováno na systém hodnocení AutoFOM, Nizozemsko chce jít svou vlastní cestou. Na jatkách Hendrix probíhá nyní testování vizuálního detekčního systém „Vision“ na objednávku PVV (Výrobní svaz dobytka a masa).
Typizace jatečných půlek a hodnocení hlavních masitých částí se provádí pomocí obrázků, které snímají dvě kamery instalované na porážkovém pásu. Testovací fáze vizuální klasifikace bude probíhat až do konce roku. PVV očekává, že díky zavedení plně automatizovaného systému hodnocení jatečných půlek bude možné v celé zemi na osobních nákladech ročně ušetřit až 1 milion EUR.

Top agrar, 2003, č. 8, s. S 3