Bezpečnost potravin

Klamavé značení stravy pro sportovce

Vydáno: 16. 3. 2007
Autor: pospisilova

Výsledky kontroly doplňků stravy a potravin pro zvláštní výživu sportovců ve fitness centrech.

Výsledky kontroly, kterou  Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provedla od února do prosince minulého roku ve fitness centrech a specializovaných prodejnách pro sportovce, prokázaly, že doplňky stravy a potraviny pro zvláštní výživu obsahují často jiné látky, než je uvedeno na jejich obalech.

 

SZPI zkontrolovala v rámci akce 414 vzorků potravin od 155 prodejců. Potěšitelné je zjištění, že v žádném ze vzorků nebyla při laboratorních rozborech zjištěna nepovolená anabolika, jen u jednoho byl nalezen hormon progesteron, který v doplňku stravy nesmí být.

 

Špatná situace však byla ve značení, kdy byl spotřebitel klamán. Z 83 odebraných vzorků nevyhovělo 38 z hlediska obsahu látek deklarovaných na obalech výrobků. Například byl v některých případech značný rozdíl mezi údaji o aminokyselinách uvedených na obale a skutečným obsahem.  

 

Ze 331 vzorků hodnocených z pohledu označování nevyhovělo 58 vzorků. Nejčastějším nedostatkem byla absence údajů na obalech potravin v českém jazyce.

 

Inspekce v rámci kontrol uložila 90 zákazů uvádění do oběhu na 154 kusů potravin, 29 zákazů se týká výrobků domácí, české produkce. Zbývající zákazy byly uloženy výrobkům z EU a výrobkům dovezených ze třetích zemí.

 

Další kontrolní akce  SZPI provede i letos a bude mít  širší zaměření než kontroly loňské.

 

Zdroj: SZPI