Bezpečnost potravin

Kladné stanovisko EFSA k oleji z plísně Mortierella alpine

Vydáno: 4. 10. 2008
Autor:

Úřad EFSA považuje olej "Fungal Oil SUN-TGA40S" za přípustný zdroj kyseliny arachidonové  do kojenecké výživy.

Japonská společnost Suntory Ltd. podala žádost o schválení oleje Fungal Oil SUN-TGA40S bohatého na polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (PUFA), především na kyselinu arachidonovou (ARA) a dokosahexaenovou (DHA). Olej je získáván fermentačním procesem pomocí plísně Mortierella alpine a  má být použit k obohacování kojeneckého mléka. V Kanadě již je tento olej schválen (viz Approved Products).
Úřad EFSA vydal kladné stanovisko, protože tato plíseň není považována za lidský patogenem, ani neprodukuje mykotoxiny. Byly dodány dostatečné podklady ohledně výrobního procesu a složení produktu. Při pokusu na krysách nebyly zjištěny toxikologické projevy. Při krmných pokusech byly pozorovány hematologické změny, změny klinických chemických parametrů a změny hmotnosti orgánů, jako v případě dřívějších studií, kdy se v krmných pokusech aplikovaly obdobně vysoké dávky ARA a DHA. Změny zřejmě souvisejí s fyziologickou adaptací na vysoké dávky PUFA. Protože nedocházelo k patologickým změnám tkání, nepovažují se tyto změny za toxikologicky relevantní. Nebyla zjištěna ani mutagenní aktivita. Klinické studie ukázaly, že předčasně narození kojenci krmení obohacenou výživou se nelišili z hlediska rychlosti růstu, snášenlivosti potravy a morbidity od kojenců krmených neobohacenou výživou. Z těchto důvodů úřad EFSA považuje olej za přípustný zdroj ARA do počáteční i pokračovací kojenecké výživy.
 
Další informace: