Bezpečnost potravin

Káva a zdraví

Vydáno: 9. 5. 2007
Autor: pospisilova

Přehled o účincích kávy na snížení rizika vzniku diabetu typu 2, rakoviny, onemocnění jater, Parkinsonovy choroby aj.

Vliv kávy resp. kofeinu na zdraví je předmětem výzkumů a shromažďování informací více než 30 let. Podle posledních závěrů je mírný příjem kávy (3 – 5 šálků denně) spojen se sníženým rizikem některých onemocnění.
Snížení rizika diabetu typu 2
Pravidelný příjem 5 a více šálků kávy denně působí na zlepšení regulace a tolerance glukózy, a tím zásadně snižuje riziko diabetu typu 2 (o 35 až 75 % u populace v USA, Japonsku a Evropě). Podobný ochranný efekt je pozorován u kávy s kofeinem i bez kofeinu, takže zřejmě souvisí s přítomností polyfenolových antioxidantů, lignanů a hořčíku.
Snížení rizika rakoviny
Polyfenolové antioxidanty (deriváty kyseliny chlorogenové) a antioxidační produkty vznikající působením tepla (produkty Maillardovy reakce včetně těkavých heterocyklických sloučenin a hnědých melanoidních polymerů) hrají zřejmě pozitivní úlohu v ochraně proti rakovině. Studie ukazují, že antioxidanty z kávy – vedle antioxidantů z vína, čaje, čokolády a jednotlivých druhů ovoce a zeleniny – zlepšují účinek enzymů působících proti rakovině.
Snížení rizika onemocnění jater
Spotřeba kávy je spojena s klinicky významným snížením rizika cirhózy a rakoviny jater. Snížení výskytu cirhózy vyvolané konzumací alkoholu může být ovlivněno působením fenolických a podobných látek. Možným mechanismem je snížení aktivity některých aminotransferáz, inhibice faktorů vyvolávajících záněty a možná působení proti detoxifikačním enzymům.
Snížení rizika Parkinsonovy choroby
Epidemiologické studie jasně ukazují na neuroprotektivní účinek příjmu kofeinu u mužů a postmenopausálních žen, který snižuje riziko výskytu Parkinsonovy choroby. Podle některých neurofarmakologických výzkumů může už jeden šálek denně (80–140 mg kofeinu) snížit riziko této choroby na polovinu, a sice tím, že kofeinový adenosin chrání mozkové buňky.
Snížení kardiovaskulárního rizika
Kohortní analýzy zatím nezjistily souvislost mezi spotřebou kávy a rizikem cévních onemocnění. Avšak některé případové studie ukazují na zvýšení rizika srdečně cévních onemocnění u osob s vyšší spotřebou kávy na rozdíl od osob se střední nebo nízkou spotřebou. 20 let trvající prospektivní kohortní studie, jíž se zúčastnilo kolem 130 tis. mužů a žen, u nichž se dosud nevyskytlo kardiovaskulátrní onemocnění nebo rakovina, však neprokázala, že by spotřeba kávy zvyšovala riziko srdečně cévních onemocnění.
Další příznivé účinky kávy
Řada dalších studií ukazuje, že pití kávy zvyšuje mentální čilost, schopnost učení, bdělost a fyzickou výdrž, přičemž snižuje riziko výskytu Alzheimerovy choroby, ledvinových a žlučových kamenů, depresí a sebevražd.
Na druhé straně spotřeba kávy může posilovat některé faktory zvyšující riziko kardiovaskulárních onemocnění, jako je krevní tlak a plasmový homocystein.

Food Technol., 61, 2007, č. 1, s. 17