Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Potraviny nového typu > Uvedení nové potraviny na trh

Přesunout kategorii Uvedení nové potraviny na trh do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Uvedení nové potraviny na trh

 

Nový podkategorie Uvedení nové potraviny na trh

 

Uvedení nové potraviny na trh

Možnosti uvedení potravin nového typu na trh.

Novou potravinu nebo tradiční potravinu ze třetí země lze uvést na trh EU až po zapsání na „seznam Unie“, tedy po přijetí prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se aktualizuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/2470, jímž se seznam Unie zřizuje.

Žádost o autorizaci nové potraviny i notifikaci tradiční potraviny ze třetích zemí se podává přímo Evropské komisi (EK) prostřednictvím systému pro elektronické podávání: e-submission.

 

Seznam Unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/2470, kterým se zřizuje Seznam Unie, obsahuje všechny nové potraviny autorizované dle předcházejícího nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 o nových potravinách.

Povolení je již obecné, není určeno pouze žadateli. Pro každou položku jsou definovány podmínky použití, požadavky na označování a její specifikace. Seznam bude průběžně

 

Autorizace nové potraviny

Žádost o autorizaci nové potraviny, jejíž forma je stanovena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2017/2469 a specifikována v dokumentu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) se podává přímo EK prostřednictvím elektronického systému dle čl. 10 nařízení (EU) č. 2015/2283. EK předloženou dokumentaci posoudí a v případě, že by daná potravina mohla mít dopad na zdraví člověka, je o hodnocení požádán EFSA, který do 9 měsíců přijme vědecké stanovisko. Poté EK vytvoří návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se aktualizuje Seznamu Unie. Ten je předložen ke schválení Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, který tvoří zástupci jednotlivých členských zemí EU. Po schválení je návrh EK publikován a nová potravina může být legálně uvedena na trh EU.

 

Notifikace tradiční potraviny ze třetích zemí

Žádost o notifikaci tradiční potraviny ze třetích zemí, jejíž forma je stanovena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2017/2068 a rozsah předložených informací je specifikován v dokumentu EFSA se také podává přímo EK prostřednictvím elektronického systému dle čl. 14 nařízení (EU) č. 2015/2283. EK posoudí předloženou dokumentaci (oprávněnost podání, zda je kompletní atd.). Poté je žádost předána EFSA a členským státům EU, jež mohou ve lhůtě 4 měsíců vznášet náležitě odůvodněné námitky týkající se bezpečnosti tradiční potraviny ze třetích zemí.

Pokud žádné námitky nejsou vzneseny, je návrh na aktualizaci Seznamu Unie předložen ke schválení Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva. Po schválení je návrh EK publikován a nová potravina může být legálně uvedena na trh EU.

Pokud jsou vzneseny náležitě odůvodněné námitky týkající se bezpečnosti, nemůže být potravina schválena a zařazena na Seznam Unie. Žadatel má však možnost podat žádost dle čl. 16 nařízení (EU) č. 2015/2283.Pokud žádné námitky nejsou vzneseny, je návrh na aktualizaci Seznamu Unie předložen ke schválení Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva. Po schválení je návrh EK publikován a nová potravina může být legálně uvedena na trh EU.

Pokud jsou vzneseny náležitě odůvodněné námitky týkající se bezpečnosti, nemůže být poravina schválena a zařazena na Seznam Unie. Žadatel má však možnost podat žádost dle čl. 16 nařízení (EU) č. 2015/2283.    

 

Jak podat žádost o autorizaci nebo notifikaci?

  • Nezbytnou podmínkou je vytvoření přístupu do systému EK - EU Login: EU login website.
  • S vytvořeným přístupem může žadatel vstoupit do systému a bude moci vytvořit, upravovat nebo doplňovat vlastní žádost.
  • Všechny změny budou žadateli zasílány na e-mail, který zadal do systému.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021