Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
EFSA > Koordinační místo pro spolupráci s EFSA

Přesunout kategorii Koordinační místo pro spolupráci s EFSA do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Koordinační místo pro spolupráci s EFSA

 

Nový podkategorie Koordinační místo pro spolupráci s EFSA

 

Koordinační místo pro spolupráci s EFSA

Koordinační místo (Focal Point) pro technickou a vědeckou spolupráci s EFSA

Koordinační místo pro spolupráci s EFSA (EFSA Focal Point) je prostředníkem mezi EFSA, národními úřady pro bezpečnost potravin (příp. organizacemi vykonávajícími tuto roli v členských státech) a dalšími zainteresovanými skupinami v členských státech – vědeckými institucemi, spotřebiteli a dalšími.

V České republice byl zajištěním činnosti Koordinačního místa pověřen Odbor bezpečnosti potravin, který je součástí Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství.

Základním úkolem koordinačního místa je podporovat zástupce ČR v Poradním sboru EFSA a to zajišťováním výměny vědeckých informací mezi EFSA a ČR, poskytováním podpory a poradenství při společně řešených projektech (zapojení organizací do spolupráce s EFSA podle čl. 36 nařízení 178/2002, přihlašování expertů do Databáze expertů) a zvyšováním viditelnosti EFSA a jeho výstupů v členské zemi.

Zástupci koordinačních míst se pravidelně scházejí za účelem výměny informací a dalšího rozvoje sítí. Průběžně spolu komunikují podle aktuálních potřeb.

S jakýmikoliv dotazy týkajícími se spolupráce s EFSA (ať již současné, či budoucí) je možné se obrátit na Koordinační místo pro spolupráci s EFSA na adrese efsa.focalpoint@mze.cz.

DOKUMENT:

Zhodnocení činnosti koordinačních míst za rok 2014

Zhodnocení činnosti koordinačních míst za rok 2013

Zhodnocení činnosti koordinačních míst za rok 2012

Zhodnocení činnosti koordinačních míst za rok 2011

Zhodnocení činnosti koordinačních míst za rok 2010

Zhodnocení činnosti koordinačních míst za rok 2009

Zhodnocení činnosti koordinačních míst za rok 2008

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021