Bezpečnost potravin

Aktuality DO


Foto: Shutterstock

Články v kategorii

6. 3. 2024

Veterinární inspektorky z Kraje Vysočina při kontrole v tržnici v Havlíčkově Brodě odhalily prodej masných a mléčných výrobků ve zcela nevyhovujících podmínkách. Jeden ze stánkových prodejců zde nabízel klobásy, jitrnice a další masné výrobky a sýry z ČR i Slovenska zcela nechráněné před vnější kontaminací a v nevyhovujících teplotách. Navíc nedodržoval hygienická pravidla při manipulaci s potravinami. Inspektorky Státní veterinární správy (SVS) proto nařídily neškodně odstranit  takřka 60 […]


6. 3. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, dne 6. 3. 2024 vydala opatření obecné povahy, kterým zakazuje všem provozovatelům potravinářských podniků (zejména výrobcům a prodejcům) v České republice uvádět na trh veškeré potraviny, které obsahují látku Hexahydrokanabinol (HHC), Hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-acetát, […]


5. 3. 2024

Veterinární inspektoři ze Středočeského kraje při společné kontrole s celníky odhalili přepravu bezmála 160 kilogramů mraženého drůbežího masa a polotovarů v nevyhovujících teplotních podmínkách. Vozidlo nebylo vybavené chladícím zařízením a teploty přepravovaného masa byly proto vyšší, než by měly být. Potraviny z tohoto důvodu nebylo možno považovat za bezpečné. Veterinární inspektoři tedy rozhodli o jejich likvidaci. Vozidlo, které bylo zastaveno na dálnici D6 […]


4. 3. 2024

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z prodeje česnekový kabanos obsahující listerie od výrobce Zemědělská a.s. Krucemburk. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava v produktu odhalilo bakterii Listeria monocytogenes. Výrobek byl proto vyhodnocen jako nevhodný k lidské spotřebě. Spotřebitelé, kteří jej mají doma, by kabanos neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě nákupu. Identifikace výrobku:Název: Česnekový kabanosVýrobce: Zemědělská a.s. Krucemburk, a. s., CZ […]


29. 2. 2024

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z prodeje jaternicový prejt od výrobce MP Krásno, a. s. Senzorická analýza ve Státním veterinárním ústavu Olomouc v produktu odhalila ojedinělou přítomnost blíže neidentifikovaných drobných ostrých cizích částic, (drobný prášek připomínající písek). Výrobek byl proto vyhodnocen jako nevhodný k lidské spotřebě. Spotřebitelé, kteří jej mají doma, by prejt neměli konzumovat a mohou jej […]


28. 2. 2024

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) za celý letošní leden zkontrolovala 196 provozoven poskytujících stravovací služby (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky HSHMP uložila  75 finančních sankcí v celkové výši 707 000,- Kč.  Ve srovnání s lednem předchozího roku HSHMP za letošní první kalendářní měsíc realizovala o 29 kontrol víc. Další faktografické údaje z […]


27. 2. 2024

V rámci ohniska ptačí chřipky v komerčním chovu drůbeže společnosti Líheň Studenec ve Vanči na Třebíčsku v Kraji Vysočina byla nákaza potvrzena také v hale s 13 000 nosnic, z nichž část se řadí do takzvaného genetického zdroje. Ptačí chřipku H5N1 potvrdilo vyšetření v národní referenční laboratoři – Statním veterinárním ústavu v Praze. Vzhledem k tomu, že nákaza pronikla i do této části chovu, bude nutné utratit […]


23. 2. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pravidelně ověřuje pravdivost údajů uváděných v provozovnách společného stravování – zejména restauracích a rychlém občerstvení – při nabídce pokrmů. Inspektoři při kontrole konfrontují údaje uvedené v jídelních a nápojových lístcích, nabídkových tabulích nebo ústním sdělením personálu se skutečným složením předmětného pokrmu. Cílem kontroly je prověřit, zda při nabídce nejsou spotřebiteli sděleny […]


22. 2. 2024

Souhrnná zpráva HSHMP. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) provedla v roce 2023 celkem 1188 kontrol se zaměřením na plnění hygienických požadavků ve školách, předškolních a školských zařízeních. Dále pak v zařízeních poskytujících stravovací služby pro děti a mladistvé a na venkovních hracích plochách určených ke hrám dětí majících svého provozovatele. Kontroly probíhaly v rámci výkonu státního […]


21. 2. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vykonává dozor u provozovatelů potravinářských podniků v oblasti společného stravování od 1. ledna 2015. Kompetence pro kontrolu dodržování povinností PPP jsou definovány v § 16 zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Výkon dozoru nad výrobou a uváděním pokrmů na trh je rozdělen zejména mezi Státní zemědělskou a potravinářskou […]


16. 2. 2024

Hned tři závažné případy porušení legislativy při přepravě či uchovávání potravin živočišného původu řešili v uplynulém týdnu inspektoři Státní veterinární správy v Praze. Ve všech případech se jednalo o vietnamské podnikatele. Ve spolupráci s Celní správou u výjezdu z areálu tržnice SAPA odhalili dodávku převážející do Berlína bezmála dvě tuny nevyhovujících potravin živočišného původu. Vozidlo bez aktivního chlazení převáželo živočišné produkty neznámého původu. […]


14. 2. 2024

Výsledky kontrol burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM) v prodejní sezóně 2023 ukázaly ve srovnání s předchozími třemi lety mírně vyšší počet nevyhovujících vzorků. Požadavkům právních předpisů při hodnocení v laboratoři nevyhovělo 6 vzorků z 47 – tedy cca každý osmý. V loňské sezóně inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) realizovali celkem 287 kontrol burčáku a […]


1 2 3 4 5 230