Bezpečnost potravin

Aktuality DO


Foto: Shutterstock

Články v kategorii

4. 4. 2024

Téma MOJE ZDRAVÍ – MOJE PRÁVO vyhlásila Světová zdravotnická organizace pro rok 2024. Letošní téma bylo vybráno tak, aby prosazovalo právo každého a všude na světě na přístup ke kvalitním zdravotnickým službám, ke vzdělání a informacím, stejně jako k nezávadné pitné vodě, čistému vzduchu, dobré výživě, kvalitnímu bydlení, důstojným pracovním a environmentálním podmínkám a svobodě […]


3. 4. 2024

S příchodem jara v České republice tradičně startuje také sezóna farmářských trhů a Státní veterinární správa (SVS) proto směřuje své kontroly i do této oblasti. Farmářské trhy jsou zajisté přínosem pro spotřebitele i malovýrobce. Na druhou stranu však přinášejí také zvýšená rizika z hlediska hygieny potravin. I proto jsou každoročně pod důsledným dohledem úředních veterinárních lékařů. V loňském roce provedla SVS na trzích 397 […]


3. 4. 2024

1. Rozlišování a druhy alkoholických nápojů U prodeje alkoholických nápojů je potřeba rozlišovat alkoholické nápoje jiné než lihoviny a lihoviny. Jedním z rozlišovacích znaků je obsah alkoholu. Nápoje nad 0,5 % do méně než 15 % obj. alkoholu se považují za alkoholické nápoje jiné než lihoviny a alkoholické nápoje od 15 % obj. alkoholu se […]


28. 3. 2024

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) v období měsíce února 2024 v metropoli zkontrolovala celkem 214  provozoven stravovacích služeb (viz graf č. 1). To je o 25 víc než za stejný časový úsek předchozího roku. Na kontrolách se podíleli odborní zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU). Za zjištěné nedostatky HSHMP […]


27. 3. 2024

Inspektoři Státní veterinární správy v závěru uplynulého týdne při společné kontrole s Celní správou zkontrolovali na příjezdové komunikaci do areálu tržnice SAPA dodávku převážející 1315 kg nevyhovujících potravin živočišného původu. Vozidlo registrované v Polsku převáželo chlazená kuřata, chlazené nekuchané kohouty s hlavou a běháky, mražené a chlazené kuřecí běháky a chlazené kuřecí žloutky. Potraviny nebyly nijak označeny, neměly identifikační značky a nebyly zabaleny v originálních obalech výrobce. Doklady […]


26. 3. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce vydala „Zprávu o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2023“. Obsah 1. Úvod 2. Přehled zjištěných výsledků v roce 2023 2.1.       Dětská výživa 2.2.       Ovoce, zelenina, houby, skořápkové plody 2.3.       Brambory a výrobky z brambor 2.4.       Obilniny a výrobky z obilnin 2.5.       Pekařské výrobky 2.6.       Nápoje 2.7.       Rybí výrobky 2.8.       […]


25. 3. 2024

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s vývojem nákazové situace upravuje hranice uzavřených pásem vytýčených na Liberecku z důvodu výskytu afrického moru prasat (AMP) v tamní populaci divokých prasat. Do tzv. uzavřeného pásma II, tedy oblasti s výskytem nákazy nově přibylo 14 katastrálních území o celkové výměře necelých 10 000 ha. Naopak území uzavřeného pásma I se rozšířilo o 13 katastrálních území o […]


22. 3. 2024

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z prodeje krůtí šunku od výrobce LE&CO – Ing. Jiří Lenc, s.r.o. kvůli obsahu bakterie Listeria monocytogenes. Výrobek prodávaly pod dvěma různými obchodními názvy obchodní řetězce Tesco a Globus. Spotřebitelé, kteří mají šunku doma, by ji neměli konzumovat a mohou ji vrátit v místě nákupu. Identifikace výrobku:Název:Tesco: Krůtí šunka se sníženým obsahem soli […]


19. 3. 2024

Aktuality k nákazové situaci 19. 3. 2024 Nové ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v ČR s pořadovým číslem 23 se nachází v obci Pištín v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji. Chovatel informoval krajskou veterinární správu o úhynu pěti ze 14 kusů chované drůbeže (slepic, kachen, hus). Veterinární inspektoři na místě provedli šetření, během něhož odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. To […]


18. 3. 2024

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy koncem minulého týdne při společné kontrole s Policií ČR v pražském areálu SAPA odhalili nelegální sklad potravin. V něm se nacházelo téměř 300 kg živočišných produktů neznámého původu skladovaných nevhodným způsobem. Veterinární inspektoři v neschváleném skladu našli téměř 300 kilogramů potravin živočišného původu. Jednalo se o mražené produkty rybolovu, masné výrobky, kachní vejce se zárodkem, […]


13. 3. 2024

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z prodeje mražené kuřecí díly a droby obsahující salmonely od výrobce RABBIT Trhový Štěpánov a.s. Z problematické šarže bylo vyrobeno několik výrobků v celkovém množství přes 1 500 kg. Naprostou většinu se však podařilo stáhnout z prodeje. Ke konečným spotřebitelům se dostaly dva různé výrobky (celkem necelých 100 kg). Spotřebitelé, kteří mají uvedené výrobky doma, by je […]


11. 3. 2024

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s vývojem nákazové situace upravuje některá mimořádná veterinární opatření související s výskytem afrického moru prasat (AMP) na severu Čech (na Frýdlantsku a Mimoňsku). Mění se například podmínky přesunů prasat domácích na dočasné hospodářství či na jatka. Na podporu lovu velkých kusů prasat divokých vzroste v uzavřených pásmech zástřelné za kusy nad 80 kg ze současných 1 000 až 2 000 […]


1 2 3 4 5 231