Bezpečnost potravin

Aktuality DO


Foto: Shutterstock

Články v kategorii

29. 2. 2024

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z prodeje jaternicový prejt od výrobce MP Krásno, a. s. Senzorická analýza ve Státním veterinárním ústavu Olomouc v produktu odhalila ojedinělou přítomnost blíže neidentifikovaných drobných ostrých cizích částic, (drobný prášek připomínající písek). Výrobek byl proto vyhodnocen jako nevhodný k lidské spotřebě. Spotřebitelé, kteří jej mají doma, by prejt neměli konzumovat a mohou jej […]


28. 2. 2024

Aktuality k nákazové situaci 28. 2. 2024Nové ohnisko ptačí chřipky bylo potvrzeno v malochovu slepic v obci Bohuňovice v okrese Olomouc. Chovatel informoval krajskou veterinární správu o úhynu 3 slepic z celkem 10 kusů. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a zaslali je na vyšetření do Státního veterinárního ústavu, které posléze potvrdilo ptačí chřipku. Zbývající drůbež v chovu byla utracena. Letos bylo v ČR zatím […]


28. 2. 2024

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) za celý letošní leden zkontrolovala 196 provozoven poskytujících stravovací služby (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky HSHMP uložila  75 finančních sankcí v celkové výši 707 000,- Kč.  Ve srovnání s lednem předchozího roku HSHMP za letošní první kalendářní měsíc realizovala o 29 kontrol víc. Další faktografické údaje z […]


27. 2. 2024

V rámci ohniska ptačí chřipky v komerčním chovu drůbeže společnosti Líheň Studenec ve Vanči na Třebíčsku v Kraji Vysočina byla nákaza potvrzena také v hale s 13 000 nosnic, z nichž část se řadí do takzvaného genetického zdroje. Ptačí chřipku H5N1 potvrdilo vyšetření v národní referenční laboratoři – Statním veterinárním ústavu v Praze. Vzhledem k tomu, že nákaza pronikla i do této části chovu, bude nutné utratit […]


23. 2. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pravidelně ověřuje pravdivost údajů uváděných v provozovnách společného stravování – zejména restauracích a rychlém občerstvení – při nabídce pokrmů. Inspektoři při kontrole konfrontují údaje uvedené v jídelních a nápojových lístcích, nabídkových tabulích nebo ústním sdělením personálu se skutečným složením předmětného pokrmu. Cílem kontroly je prověřit, zda při nabídce nejsou spotřebiteli sděleny […]


22. 2. 2024

Souhrnná zpráva HSHMP. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) provedla v roce 2023 celkem 1188 kontrol se zaměřením na plnění hygienických požadavků ve školách, předškolních a školských zařízeních. Dále pak v zařízeních poskytujících stravovací služby pro děti a mladistvé a na venkovních hracích plochách určených ke hrám dětí majících svého provozovatele. Kontroly probíhaly v rámci výkonu státního […]


21. 2. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vykonává dozor u provozovatelů potravinářských podniků v oblasti společného stravování od 1. ledna 2015. Kompetence pro kontrolu dodržování povinností PPP jsou definovány v § 16 zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Výkon dozoru nad výrobou a uváděním pokrmů na trh je rozdělen zejména mezi Státní zemědělskou a potravinářskou […]


16. 2. 2024

Hned tři závažné případy porušení legislativy při přepravě či uchovávání potravin živočišného původu řešili v uplynulém týdnu inspektoři Státní veterinární správy v Praze. Ve všech případech se jednalo o vietnamské podnikatele. Ve spolupráci s Celní správou u výjezdu z areálu tržnice SAPA odhalili dodávku převážející do Berlína bezmála dvě tuny nevyhovujících potravin živočišného původu. Vozidlo bez aktivního chlazení převáželo živočišné produkty neznámého původu. […]


14. 2. 2024

Výsledky kontrol burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM) v prodejní sezóně 2023 ukázaly ve srovnání s předchozími třemi lety mírně vyšší počet nevyhovujících vzorků. Požadavkům právních předpisů při hodnocení v laboratoři nevyhovělo 6 vzorků z 47 – tedy cca každý osmý. V loňské sezóně inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) realizovali celkem 287 kontrol burčáku a […]


14. 2. 2024

V České republice bylo dnes potvrzena dvě nová ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže. Jedná se o dvě hospodářství chovatele Líheň Studenec, s.  r. o. První z nich se nachází ve Vanči (části obce Pyšel), druhé v Častoticích (části obce Zahrádka) na Třebíčsku. V obou chovech se nachází dohromady cca 70 000 kusů kura domácího. Jedná se o […]


13. 2. 2024

Sdělení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví dne 12.2.2024 jako nebezpečné výrobky: Jednorázové elektronické cigarety zn. IMOMENT 9000, objem: 18 ml – 5 příchutí Výrobce/ země původu: Čína / Čína text vyhlášení […]


9. 2. 2024

Právní předpisy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, v platném znění [dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení […]


1 2 3 228