Bezpečnost potravin

Aktuality DO


Foto: Shutterstock

Články v kategorii

26. 2. 2024

Aktuality k nákazové situaci 26. 2. 2024Dvacáté první letošní ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v ČR se nachází v obci Chlum u Křemže na Českokrumlovsku v Jihočeském kraji. Chovatel informoval krajskou veterinární správu o úhynu a nuceném usmrcení téměř poloviny z 21 chovaných slepic vykazujících příznaky nákazy. Veterinární inspektoři na místě provedli šetření, během něhož odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu, […]


23. 2. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pravidelně ověřuje pravdivost údajů uváděných v provozovnách společného stravování – zejména restauracích a rychlém občerstvení – při nabídce pokrmů. Inspektoři při kontrole konfrontují údaje uvedené v jídelních a nápojových lístcích, nabídkových tabulích nebo ústním sdělením personálu se skutečným složením předmětného pokrmu. Cílem kontroly je prověřit, zda při nabídce nejsou spotřebiteli sděleny […]


22. 2. 2024

Souhrnná zpráva HSHMP. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) provedla v roce 2023 celkem 1188 kontrol se zaměřením na plnění hygienických požadavků ve školách, předškolních a školských zařízeních. Dále pak v zařízeních poskytujících stravovací služby pro děti a mladistvé a na venkovních hracích plochách určených ke hrám dětí majících svého provozovatele. Kontroly probíhaly v rámci výkonu státního […]


21. 2. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vykonává dozor u provozovatelů potravinářských podniků v oblasti společného stravování od 1. ledna 2015. Kompetence pro kontrolu dodržování povinností PPP jsou definovány v § 16 zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Výkon dozoru nad výrobou a uváděním pokrmů na trh je rozdělen zejména mezi Státní zemědělskou a potravinářskou […]


16. 2. 2024

Hned tři závažné případy porušení legislativy při přepravě či uchovávání potravin živočišného původu řešili v uplynulém týdnu inspektoři Státní veterinární správy v Praze. Ve všech případech se jednalo o vietnamské podnikatele. Ve spolupráci s Celní správou u výjezdu z areálu tržnice SAPA odhalili dodávku převážející do Berlína bezmála dvě tuny nevyhovujících potravin živočišného původu. Vozidlo bez aktivního chlazení převáželo živočišné produkty neznámého původu. […]


14. 2. 2024

Výsledky kontrol burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM) v prodejní sezóně 2023 ukázaly ve srovnání s předchozími třemi lety mírně vyšší počet nevyhovujících vzorků. Požadavkům právních předpisů při hodnocení v laboratoři nevyhovělo 6 vzorků z 47 – tedy cca každý osmý. V loňské sezóně inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) realizovali celkem 287 kontrol burčáku a […]


14. 2. 2024

V České republice bylo dnes potvrzena dvě nová ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže. Jedná se o dvě hospodářství chovatele Líheň Studenec, s.  r. o. První z nich se nachází ve Vanči (části obce Pyšel), druhé v Častoticích (části obce Zahrádka) na Třebíčsku. V obou chovech se nachází dohromady cca 70 000 kusů kura domácího. Jedná se o […]


13. 2. 2024

Sdělení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví dne 12.2.2024 jako nebezpečné výrobky: Jednorázové elektronické cigarety zn. IMOMENT 9000, objem: 18 ml – 5 příchutí Výrobce/ země původu: Čína / Čína text vyhlášení […]


9. 2. 2024

Právní předpisy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, v platném znění [dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení […]


5. 2. 2024

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) upozorňuje širokou veřejnost na významnou událost v oblasti zdravotní prevence a politiky: 4. únor je již více než dvacet let připomínán jako Světový den boje proti rakovině. Tato akce patří mezi sjednocující celosvětové iniciativy, v jejímž rámci se svět zaměřuje na zvyšování všeobecného povědomí a informovanosti o rakovině, díky čemuž […]


5. 2. 2024

V rámci pravidelné kontrolní akce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prověřila jakost a bezpečnost fritovacích olejů, které provozovatelé restaurací a rychlých občerstvení používají k přípravě pokrmů. Přibližně v každé desáté kontrolované provozovně inspektoři SZPI vyhodnotili olej ve fritovacích zařízeních za nevhodný k lidské spotřebě. Inspektoři SZPI v roce 2023 hodnotili stav olejů a fritovacích zařízení v celkem 194 provozovnách společného stravování […]


5. 2. 2024

V České republice bylo v pátek 2. února potvrzeno druhé letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu drůbeže. Nachází se opět v rodičovském chovu slepic společnosti Mach drůbež a.s. V tomto případě v obci Sklené na Svitavsku. V chovu se nachází zhruba 20 000 kusů drůbeže. Výskyt nákazy v chovu potvrdilo dne 2. 2. vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze. Veterinární inspektoři na […]


1 2 3 227