Bezpečnost potravin

Aktuality DO


Foto: Shutterstock

Články v kategorii

28. 3. 2023

Tisková zpráva – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila při kontrole bezpečnosti potravin bylinný čaj s téměř 15x překročeným limitem pro přítomnost pyrolizidinových alkaloidů. Potravinářská inspekce důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří mohou mít předmětnou šarži potraviny doma, aby ji nekonzumovali. Potravina je označena: Energie – bylinná čajová směs, balení 1 kg, datum minimální trvanlivosti: 12/24, […]


27. 3. 2023

Aktuality SVS k nákazové situaci  27. 3. 2023 V katastru obce Horní Řasnice na Frýdlantsku byly nalezeny dva uhynulé kusy prasete divokého, u kterých následně vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava potvrdilo africký mor prasat (AMP). Od počátku výskytu nákazy zkraje loňského prosince jde o osmý a devátý případ ve stejné oblasti, v tzv. uzavřeném pásmu […]


27. 3. 2023

Tisková zpráva SVS – Z letošních výsledků pravidelného monitoringu varroázy vyplývá, že se meziročně zvýšil výskyt původce této nákazy, roztoče Varroa destructor. Druhým rokem po sobě se snížil podíl stanovišť zcela bez přítomnosti roztočů. Procento stanovišť s průměrným počtem roztočů nad tři naopak vzrostl. Státní veterinární správa (SVS) v této souvislosti upozorňuje včelaře, že na stanovištích s nálezem vyšším než tři roztoči […]


24. 3. 2023

Tisková zpráva ČOI – Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce kontroly zaměřené na zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, dále na zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Celkem uskutečnila 7 414 kontrol a porušení těchto zákonů zjistila ve 430 případech. V rámci […]


23. 3. 2023

Zdravé rostliny znamenají zdravý život. Cílem akce je seznámit veřejnost s činnostmi, které významně přispívají k ochraně zdraví rostlin v České republice a sdělit, co pro jejich zdraví může udělat veřejnost sama.   Proč tomu tak je a jak rostlinám ke zdraví pomoci? Hravě představí naši rostlinolékaři během interaktivního setkání při příležitosti Mezinárodního dne zdraví rostlin. […]


23. 3. 2023

SZPI upozorňuje hospodářské subjekty, které uvádí na trh nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, že s účinností od 23. 3. 2023 se bude zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek vztahovat rovněž na nikotinové sáčky bez obsahu tabáku. Tímto dnem nabyla účinnosti novela zákona, kterou se zavádí nové povinnosti osob při uvádění těchto výrobků […]


23. 3. 2023

Aktuality Státní veterinární správy o vývoji nákazové situace a činnosti SVS v souvislosti s ptačí chřipkou v ČR. 23. 3. 2023 Nové ohnisko ptačí chřipky se nachází v malochovu drůbeže v obci Libomyšl na Berounsku ve Středočeském kraji. V chovu se původně nacházelo 17 kusů kura domácího a deset kusů dalších druhů drůbeže (kachen, hus a perliček). Chovatel nahlásil úhyn čtyř slepic […]


21. 3. 2023

Zpráva SZPI – Pravidelné sledování cizorodých látek v potravních řetězcích umožňuje získat přehled o zatížení zemědělského a potravinářského průmyslu kontaminujícími látkami. Zpráva za rok 2022 formou tabulek a grafů doplněných o krátké zhodnocení dává informaci o úrovni výskytu jednotlivých kontaminantů a reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu. Výsledky analýz jsou ukládány do centrální databáze informačního systému […]


17. 3. 2023

Aktualita HSHMP – Upatlaný, umaštěný gril nebo kuřecí maso skladované v kuchyni při pokojové teplotě se do správné hygienické praxe v žádném případě nepočítají. Na kontrolní obhlídku hned 189 provozoven poskytujících stravovací služby se v měsíci únoru 2023 zaměřila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“). V téměř devatenácti procentech kontrol se hygienici na místě setkali s nesprávnými až […]


17. 3. 2023

Tisková zpráva ÚKZÚZ – Za velkého zájmu vinařské veřejnosti proběhl v první polovině března ve Vinařství Volařík v Mikulově praktický seminář k PIWI odrůdám révy vinné (odrůdy se zvýšenou odolností proti chorobám), který uspořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) ve spolupráci se Střední vinařskou školou Valtice a sdružením PIWI CZ (je součástí SVČR). […]


16. 3. 2023

Dotaz: Lze použít název „šlehačka“ v označování čistě rostlinných výrobků? Lze použít název „šlehačka“ u směsných výrobků, kdy část mléčného tuku byla nahrazena tukem rostlinným? Odpověď SZPI: Dle článku 78 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“) […]


15. 3. 2023

Hygienická stanice Hlavního města Prahy postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: jednorázová elektronická cigareta zn. ELF BAR Lux 1500 Disposable Pod Grape Energy 4,8 ml, 50 mg/ml (5%) nicotine a zn. ELF BAR Lux 1500 Disposable Pod Mango 4,8 ml, 50 […]


1 2 3 211