Bezpečnost potravin

Aktuality DO


Foto: Shutterstock

Články v kategorii

14. 6. 2024

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) ve spolupráci s Policií ČR odhalili v tržnici SAPA nelegální výrobnu a v ní v nevyhovujících podmínkách bezmála půl tuny potravin živočišného původu. Nebezpečné potraviny budou neškodně zlikvidovány, provozovateli hrozí za vážná porušení legislativy pokuta do výše jednoho milionu korun. Veterinární inspektoři měli indicie o existenci nelegální provozovny několik týdnů. To se potvrdilo při kontrole provedené […]


13. 6. 2024

Tisková zpráva – Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem Praha – Ruzyně nevpustili na trh zásilku chilli papriček, u kterých laboratorní rozbor potvrdil přítomnost reziduí pesticidů v nadlimitním množství. Celková hmotnost zjištěných nevyhovujících šarží potravin představovala 1135 kg. Jedná se o následující potraviny: Chilli (red), Capsicum frutescens, označení šarže: Lot Nr: […]


13. 6. 2024

Tisková zpráva – Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj (KVS) vydala 12. 6. 2024 mimořádná veterinární opatření (MVO) k zabránění šíření račího moru v řece Oleška v okrese Semily. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze prokázalo původce nákazy ve vzorcích uhynulých raků. KVS ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a obcí s rozšířenou působností  Semily vymezila ochranné pásmo. Tvoří jej úsek […]


12. 6. 2024

Tisková zpráva – Inspektorky Státní veterinární správy při kontrole jedné z prodejen v asijské tržnici v Brně odhalily více než 100 kg chlazeného a mraženého masa neznámého původu. Část masa byla smyslově změněna. V prodejně navíc panovaly nevhodné hygienické podmínky. Maso vystavené ve vitríně prodejny v tržnici v Olomoucké ulici nebylo označeno povinnými údaji pro spotřebitele. Prodejní vitrína byla navíc znečištěná, část masa byla […]


12. 6. 2024

Tisková zpráva ÚKZÚZ – Ze statistických údajů i nadále vyplývá, že spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR za poslední roky má klesající tendenci. Nárůst spotřeby byl zaznamenán u kategorie rodenticidů, vlivem extrémních výskytů hraboše polního. ÚKZÚZ ve spolupráci s Českým statistickým úřadem shromažďuje a zveřejňuje data o množství účinných látek, obsažených v přípravcích na ochranu rostlin, které byly uvedeny na trh […]


7. 6. 2024

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. V Praze dne 7. 6. 2024 Ministerstvo zdravotnictví ČR Zdroj: HSHMP


7. 6. 2024

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s vývojem nákazové situace znovu upravuje hranice uzavřených pásem vytýčených v Libereckém kraji kvůli výskytu afrického moru prasat (AMP) v tamní populaci divočáků. Do tzv. uzavřeného pásma II, tedy oblasti s výskytem nákazy, nově přibylo 36 katastrálních území o celkové výměře 265 km². Území uzavřeného pásma I se rozšířilo o 80 katastrálních území o rozloze přes 345 km². […]


6. 6. 2024

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že koncem letošního listopadu dojde ke zpřísnění podmínek pro dovoz medu a jiných včelařských produktů (dále jen „medu“) ze zemí mimo Evropskou unii (třetích zemí). Všechen med přicházející do EU bude muset mít nově původ ze zařízení schváleného Evropskou komisí. Důvodem změny pravidel dovozu je časté falšování medu dováženého ze třetích […]


4. 6. 2024

V letošním roce byl virus ptačí chřipky poprvé detekován u dojného skotu v USA. První případy byly zjišťovány od března 2024 v Texasu, kde začali s testováním skotu a vyšetřováním vzorků mléka. Vyšetřování souviselo s poklesem produkce mléka na farmách ve více státech USA. Mimo to byl zjištěn stejný virus také u 5 koz a 2 lam v USA. Jedná se však o kmen viru […]


4. 6. 2024

Aktualizace dne 1. 6. 2024 1. Vhodné označení rostlinných potravin názvy živočišných produktů Označování rostlinných potravin musí být provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k porušení nařízení (EU)č. 1169/2011, nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo dalších právních předpisů. Za porušení těchto předpisů se nepovažuje použití výrazů určených tradičně k označení potravin živočišného původu při označení potravin čistě […]


3. 6. 2024

Aktuality k nákazové situaci  31. 5. 2024 Nákaza africkým morem prasat (AMP) byla v uplynulých dnech postupně potvrzena u pěti nalezených prasat divokých a jednoho uloveného divočáka. Jedná se o čtyři kusy nalezené v katastrálním území Oldřichov v Hájích (dva kusy nalezené 20. 5.; jeden 25. 5. a jeden 27. 5.) a jeden v katastrálním území […]


31. 5. 2024

Státní veterinární správa (SVS) zjistila v rámci svého dozoru přítomnost bakterie Listeria monocytogenes ve třech různých masných výrobcích. Jednalo se o produkty od menších lokálních výrobců ze tří různých krajů (Zlínského, Moravskoslezského a Jihočeského) v celkovém množství mírně přes 100 kg. Veškeré výrobky z dotčených šarží výrobků se již prodali ve vlastních prodejnách výrobků, ale datum spotřeby ani v jednom případě ještě nevypršelo. […]


1 2 3 232